ZGŁOSZENIE KONFERENCJI DO OBJĘCIA PATRONATEM PTGHIZD

  1. Konferencje i szkolenia mogą być zgłaszane w trybie planowym i pilnym. W trybie planowym zgłoszenie musi wpłynąć najpóźniej 3 tygodnie przed posiedzeniem Zarządu.
  2. Zarząd wyraża opinie w ciągu maksymalnie 4 miesięcy w przypadku trybu planowego (czas wyrażenia opinii zależy od terminu posiedzenia Zarządu). Tryb pilny musi być odpowiednio uzasadniony m.in. krótkim czasem upływającym od podjęcia decyzji o organizacji konferencji do terminu konferencji
  3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: organizator, program (tytuły wykładów lub zakres tematyczny), nazwiska wykładowców, oczekiwane audytorium, daty, planowane inne patronaty
  4. Decyzję o objęciu patronatem podejmuje Zarząd podczas regularnych planowych posiedzeń Zarządu lub w trybie pilnym na podstawie wymiany informacji i opinii drogą e-mailową. Zarząd może zaproponować dokonanie niezbędnych zmian np. w zakresie daty lub tematyki z odpowiednim uzasadnieniem (np. w celu uniknięcia organizowania dwóch konferencji w tym samym czasie).
  5. Wpływy do budżetu Towarzystwa powinny wynosić 50% zysków lub nie mniej niż 3000 zł ze zjazdów Towarzystwa organizowanych co 2 lata a 20% lub nie mniej niż 500 zł z konferencji organizowanych przez sekcje lub inne podmioty zewnętrzne występujące do Towarzystwa z prośbą o patronat. Po każdym takim wydarzeniu naukowym Zarząd powinien otrzymać sprawozdanie finansowe.
  6. Organizator merytoryczny wybiera firmę organizującą sympozjum lub konferencję na zasadach konkursu ofert