Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu.

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci informuję, że zgodnie ze Statutem Towarzystwa, w dniu 23. 05. 2014 roku o godz. 18.00, w trakcie trwania VIII Ogólnopolskiego Zjazdu PTGHiŻD w Warszawie rozpocznie się Walne Zebranie członków PTGHIŻD, podczas którego odbędą się wybory władz Towarzystwa i organizatora kolejnego zjazdu PTGHiŻD. Zgłoszenie kandydatów (na prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, przewodniczących sekcji specjalistycznych, organizatora zjazdu Towarzystwa w 2016 roku) odbywa się drogą elektroniczną do sekretarza Towarzystwa prof. dr hab. Dariusza Lebensztejna (e-mail: lebensztejn@hoga.pl). Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Kandydatów może zgłaszać każdy członek Towarzystwa mający czynne prawo wyborcze. Lista alfabetyczna kandydatów będzie ogłoszona na minimum 15 dni przed wyborami na oficjalnej stronie internetowej PTGHiŻD. Pełna wersja regulaminu wyborczego znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptghizd.pl) w zakładce „dokumenty”

Z poważaniem
Prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn
Sekretarz ZG PTGHiŻD