Współpraca wieloośrodkowa

Współpraca naukowa

Realizowane projekty badawczeTemat

Główni badacze

Badacze i ośrodki

Prevent CD (PROJEKT UE)

Hanna Szajewska

Kliniki gastroenterologii dziecięcej w Polsce

Leczenie anty-TNF u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Jarosław Kierkuś

Kliniki gastroenterologii dziecięcej w Polsce

Ocena skuteczności leczenia suplementem oleju rybiego niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby u dzieci- badanie z randomizacją (projekt mnisw)

Piotr Socha, Wojciech Jańczyk

Dariusz Lebensztejn, Aldona Wierzbicka, Artur Mazur, Paweł Matusik, Agnieszka Bakuła (UM w Białymstoku, Rzeszów, UM w Katowicach)

Epidemiologia celiakii w Polsce, ocena polimorfizmu genów

Anna Rybak

Kliniki gastroenterologii dziecięcej w Polsce

Planowane projekty badawczeTemat

Kierownik

Badacze, ośrodki

Zaparcia stolca– zastosowanie leczenia szczepem probiotycznym

Agnieszka Wegner

Aleksandra Banaszkiewicz, Jarosław Kierkuś, Piotr Socha

Współpraca kliniczna

Realizowane projektyTemat

Kierownik

Badacze, ośrodki

Krajowy rejestr pacjentów z chorobą Crohna

Jarosław Kierkuś

Kliniki gastroenterologii dziecięcej w Polsce

Krajowy rejestr pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit

Katarzyna Bochenek

Kliniki gastroenterologii dziecięcej w Polsce

Eozynofilowe zapalenie przełyku

Barbara Iwańczak

Wojciech Jańczyk, kliniki gastroenterologii dziecięcej w Polsce

Oparzenia przełyku i połknięcia ciał obcych

Jakub Kmiotek

Kliniki gastroenterologii dziecięcej w Polsce

• Przełyk Barretta u dzieci.

Kierownik: Elżbieta Jarocka-Cyrta

Kliniki gastroenterologii dziecięcej w Polsce

Opieka nad gastrostomią u dzieci

Jarosław Kierkuś

Kliniki gastroenterologii dziecięcej w Polsce

Zaburzenia karmienia

Anna Rybak

Michał Szczepański, Piotr Socha, Kliniki gastroenterologii dziecięcej w Polsce