JAROSŁAW KWIECIEŃ – PREZES

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu
ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
adres mailowy: jkwiecien@sum.edu.pl

MAŁGORZATA SŁADEK – WICEPREZES

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Collegium Medicum UJ w Krakowie
ul. Wielicka 265
adres mailowy:

ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ – SEKRETARZ

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
aleksandra.banaszkiewicz@wum.edu.pl

JOANNA PAWŁOWSKA – SKARBNIK

Prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut ”Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
j.pawlowska@ipczd.pl

ANNA LIBEREK – CZŁONEK ZARZĄDU

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny.
Oddział Pediatrii Szpitala św. Wojciecha. ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
e-mail: alib@gumed.edu.pl