Walne Zebranie Członków PTGHiŻD

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci informuje, że zgodnie ze Statutem Towarzystwa, w dniu 23. 05. 2014 roku o godz. 18.00, w trakcie trwania VIII Ogólnopolskiego Zjazdu PTGHiŻD w Warszawie rozpocznie się Walne Zebranie członków PTGHIŻD, podczas którego odbędą się wybory władz Towarzystwa i organizatora kolejnego zjazdu PTGHiŻD. Odbędzie się też dyskusja i zatwierdzenie zmian w Statucie Towarzystwa. W załączeniu program Walnego Zgromadzenia i proponowana przez Zarząd zmieniona Wersja Statutu. Ewentualne uwagi dotyczące zmian w statucie proszę nadsyłać drogą elektroniczną do sekretarza Towarzystwa prof. dr hab. Dariusza Lebensztejna (e-mail: lebensztejn@hoga.pl).

Z poważaniem

Zarząd PTGHiŻD

ZałącznikWielkość
Statut – wersja z zaznaczonymi poprawkami.pdf300.62 KB
Nowy statut PTGHiŻD propozycja 22.04.2014.pdf294.95 KB
Plan Walnego Zgromadzenia.pdf344 KB