Trzustkowa

Przewodniczący: Jarosław Walkowiak (e-mail: jarwalk@ump.edu.pl)
Sekretarz: Grzegorz Oracz (e-mail: grzegorz@oracz.pl).