SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI PTGHIŻD D/S ZESPOŁU METABOLICZNEGO W GASTROENTEROLOGII (2014-2016)

Przewodniczący: Wojciech Jańczyk
Sekretarz: Olga Niewiadomska
Sekcja liczy 18 członków.

Główny cel: wyznaczanie celów badawczych w zakresie: (I) epidemiologii, diagnostyki i leczenia niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (NAFLD) jako specyficznej manifestacji zespołu metabolicznego, (II) epidemiologii, etiologii i leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego; współpraca badawcza, przygotowanie projektów badawczych i ich realizacja.
Cele dodatkowe: szkolenia w zakresie problematyki dotyczącej zespołu metabolicznego i NAFLD, kamicy pęcherzyka żółciowego, prace oryginalne i poglądowe

Działalność naukowa:

 1. Prowadzone są badania oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby nieinwazyjną metodą elastografii dynamicznej Fibroscan® (Echosens, Paryż, Francja) u pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, chorobą Wilsona oraz innymi przewlekłymi chorobami wątroby (IPCZD, Warszawa) (prezentacje ustne i plakatowe UEG 2014. ESPGHAN 2014, ESPGHAN 2015, ESPGHAN 2016, PTGHIŻD 2014, PTG 2014, PTH 2015, PTP 2015).
 2. Kontynuacja badań nad rolą adipokin w patogenezie NAFLD (Białystok)
 3. Prowadzone są badania skriningowe w kierunku deficytu lizosomalnej kwaśnej lipazy wśród pacjentów z grup ryzyka (IPCZD, Warszawa).
 4. Ukończono realizację pierwszego etapu badania nad tłem genetycznym kamicy pęcherzyka żółciowego u dzieci (badanie wieloośrodkowe Warszawa, Białystok, Katowice) – prezentacja wyników: EASL 2016, ESPGHAN 2016, PTGHiŻD 2016.

Prace oryginalne:

 1. Jańczyk W, Lebensztejn D, Wierzbicka-Rucińska A, Mazur A, Neuhoff-Murawska J, Matusik P, Socha P: Omega-3 fatty acids therapy in children with nonalcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial. J Pediatr 2015;166:1358-63.
 2. Zmysłowska A, Borowiec M, Antosik K, Płoski R, Ciechanowska M, Iwaniszewska B, Jakubiuk-Tomaszuk A, Jańczyk W, Krwaczyński M, Salmonowicz B, Stelmach M, Młynarski W. Genetic evaluation of patients with Alström syndrome in the Polish population. Clin.Genet. 2016;89(4):448-453
 3. Jaroszewicz J, Flisiak-Jackiewicz M, Lebensztejn D, Flisiak R.: Current drugs in early development for treating hepatitis C virus-related hepatic fibrosis. Expert Opin Investig Drugs. 2015;24(9):1229-39.
 4. Kłusek-Oksiuta M, Bialokoz-Kalinowska I, Tarasów E, Wojtkowska M, Werpachowska I, Lebensztejn DM.: Chemerin as a novel non-invasive serum marker of intrahepatic lipid content in obese children. Ital J Pediatr. 2014 Nov 17;40:84.
 5. Lebensztejn DM, Białokoz-Kalinowska I, Kłusek-Oksiuta M, Tarasów E, Wojtkowska M, Kaczmarski M.: Serum fetuin A concentration is elevated in children with non-alcoholic fatty liver disease. Adv Med Sci. 2014 Mar;59(1):81-4.

Prace poglądowe i kazuistyczne:

 1. Lebensztejn DM.:Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci. Klinika Pediatryczna. 2015:23(1):67-70.
 2. Jańczyk W. Socha P. Wzrost aktywności aminotransferaz – zasady diagnostyki chorób wątroby. Klinika Pediatryczna 2015;23(1):64-66

W trakcie VIII Zjazdu PTGHIŻD Sekcja zorganizowała sesję naukową dotyczącą zespołu metabolicznego i NAFLD. Przygotowywana jest kolejna sesja podczas zbliżającego się IX Zjazdu PTGHiŻD w Bydgoszczy.
W 2015 roku wspólnie z Sekcją Hepatologiczną zorganizowano w Warszawie konferencję naukową „ABC Hepatologii”.
Członkowie sekcji prezentowali doniesienia naukowe na corocznych zjazdach ESPGHAN, UEGW, EASL, APASL oraz licznych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim.