Sprawozdanie z działalności Sekcji Endoskopowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii , Hepatologii i Żywienia Dzieci za lata 2010 – 2012

1. Członkowie Sekcji brali aktywny udział w zjazdach, konferencjach i szkoleniach endoskopowych /warsztaty endoskopowe/ zarówno w kraju jak i zagranicą; Bruksela, Rzym, Nicea, Warszawa, Hamburg, Ciechocinek
2. Prowadzili szkolenia w zakresie gastroenterologii dla lekarzy i pielęgniarek oraz kursy dla pielęgniarek endoskopowych
3. Brali udział w egzaminach praktycznych, teoretycznych i w postępowaniach kwalifikacyjnych w dziedzinie gastroenterologii oraz egzaminach certyfikujących umiejętności z zakresu endoskopii
4. Są członkami Państwowej Komisji Specjalizacyjnej w zakresie zarówno pediatrii jak i gastroenterologii
5. Aktywnie współpracują z PTG-E
6. Uczestniczą w szkoleniach /jako wykładowcy i słuchacze/ m in. Szkoła Motoryki, Pediatrii/
7. Aktywnie współpracują z innymi Sekcjami PTGHiŻDz
8. Brali aktywny udział w kongresach, konferencjach i sympozjach w kraju i zagranicą (UEGW, ESPEN, Espghan, sympozjach Falka itp.).,
9. Są autorami wielu prac naukowych,
10. Współorganizowali Małopolskie Warsztaty Endoskopowe w Krakowie, które cieszyły się ogromnym powodzeniem i dały możliwość uczestniczenia na żywo w interesujących badaniach i zabiegach
11. Brali udział w gastroenterologicznych spotkaniach klauzurowych
12. Są aktywnymi członkami Zarządów Wojewódzkich i Zarządu Głównego PTG