Raport z działalności Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Kadencja 2017-2018

Przewodnicząca Sekcji: dr hab. Andrea Horvath
Sekretarz Sekcji: dr hab. Elżbieta Jarocka-Cyrta

Sekcja Alergii Pokarmowej PTHGiŻD liczy 26 członków.

W mijającej kadencji Sekcja Alergii Pokarmowej PTGHiŻD zorganizowała ogólnopolską konferencję poświęconą tematyce alergii na pokarmy u dzieci pt. „Alergia na pokarmy – problem interdyscyplinarny” w Tomaszkowie (Olsztyn 09.-10.06.2017). Konferencja stanowiła kontynuację rozpoczętej w trakcie wcześniejszej kadencji tradycji praktycznych klinicznych spotkać dla alergologów, gastrologów, pediatrów, dietetyków i wszystkich innych specjalistów zajmujących się alergią na pokarmy u dzieci i młodzieży. W konferencji uczestniczyło ok. 200 osób z całej Polski. Do wykładów zaproszono najlepszych specjalistów z zakresu pediatrii, gastrologii i alergologii. Specjalnym gościem konferencji – co też już jest tradycją – była prof. Anna Nowak-Węgrzyn z Jaffe Food Allergy Institute, NY. W trakcie spotkania dyskutowano o współczesnych problemach dzieci z alergią, w tym trudnościach w doborze i przestrzeganiu diet eliminacyjnych, zwłaszcza w kontekście zaburzeń stanu odżywienia, zaburzeń karmienia, monitorowania nabywania tolerancji i jakości życia pacjentów. Owocem tych dyskusji było rozpoczęcie wieloośrodkowego badania poświęconego tym zagadnieniom (badanie grantowe finansowane ze środków Fundacji Nutricia).

W trakcie Konferencji omawiano także nowe manifestacje kliniczne alergii tj. FPIES czy Eozynofilowe Zapalenie Przełyku (EZP) skupiając się na nowych międzynarodowych wytycznych dotyczących tych zespołów. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zrodziła potrzebę powołania Grupy Roboczej EZP pod przewodnictwem dr hab. E. Jarockiej-Cyrty. Drugi dzień konferencji poświęcony był atopowemu zapaleniu skóry i szerokiej diagnostyce różnicowej zmian skórnych u dzieci w tym wieku.

Podczas IX Ogólnopolskiego Zjazdu PTGHiŻD w Bydgoszczy Sekcja zorganizowała sesję dotyczącą alergii pokarmowej oraz interaktywne warsztaty będące dla uczestników polem do wymiany doświadczeń. W konferencji uczestniczyła na zaproszenie Sekcji Prof. Anna Nowak-Węgrzyn.

Na zbliżający się X Ogólnopolski Zjazdu PTGHiŻD Sekcja przygotowała sesję będącą rozwinięciem i kontynuacją poruszanych w tej kadencji zagadnień m.in. zagrożeń diety eliminacyjnej, optymalnych substytutów pokarmowych u dzieci uczulonych na pokarmy i modyfikacji mikrobioty jelitowej.

Ważnym osiągnięciem Sekcji Alergii Pokarmowej było zaadaptowanie do polskich warunków i opublikowanie wersji pediatrycznej Ankiety Żywieniowej Ukierunkowanej na Alergią Pokarmową Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), która stanowi dopełnienie wcześniej opublikowanych wytycznych poświęconych doustnym próbom prowokacji i postępowaniu w anafilaksji. Trwają aktywne prace nad finalizacją kolejnych wytycznych, które mają być zwieńczeniem podejmowanych w ostatniej kadencji działań.

Członkowie Sekcji Alergii Pokarmowej prowadzili ponadto liczne szkolenia w ramach spotkań organizowanych pod patronatem PTGHiŻD i brali czynny udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Wygłaszali wykłady m.in. na X Jubileuszowej Konferencji „Alergia – wiem, znam, rozumiem” organizowanej przez Polskiego Towarzystwo Alergologicznego w Wiśle, 10-12.05.2018. Poza tym propagowali nowoczesne standardy diagnostyki i leczenia alergii (poparte stanowiskiem Sekcji – opublikowanym w SM Pediatrii) na wielu krajowych sympozjach i konferencjach w tym Jesieni Pediatrycznej Medycyny Praktycznej (Warszawa 2017, Kraków 2017), konferencjach szkoleniowych organizowanych przez IPCZD w Warszawie, CMKP, WUM oraz konferencjach Standardów Medycznych.

W naszej ocenie była to pracowita i owocna kadencja. Zarządowi PTGHiŻD przekazujemy podziękowania za wsparcie naszych działań, wszystkim członkom Sekcji Alergii Pokarmowej dziękujemy za współpracę i aktywny udział w organizowanych  spotkaniach naukowych i projektach badawczych.

Dr hab. n. med. Andrea Horvath

Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta