Sprawozdanie z działania sekcji trzustkowej PTGHiŻDz

Przewodniczący: dr hab. n. med. Grzegorz Oracz, prof. nadzw. IP CZD
Sekretarz: dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc, prof. nadzw. ICZMP

 1. udział w przygotowaniu sesji trzustkowej: X Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Warszawa 24-26 maja 2018r, VI Sympozjum „Standardy w Gastroenterologii, Hepatologii i Żywieniu Dzieci w praktyce lekarza rodzinnego i pediatryWarszawa 24-25 listopada 2017r.
 2. zainicjowanie wieloośrodkowych badań dotyczących ustrojowych zasobów witaminy K.
 3. udział członków sekcji w opracowaniu i opublikowaniu nowych zaleceń Polskiego Klubu Trzustkowego w diagnostyce i leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki (prof. E. Czkwianianc, prof. G.Oracz).
 4. udział członków sekcji w opracowaniu i opublikowaniu nowych zaleceń Europejskiego Klubu Trzustkowego w diagnostyce i leczeniu zapaleń trzustki u dzieci (prof. G.Oracz) oraz nowych zaleceń NASPGHAN/ESPGHAN żywienia w zapaleniu trzustki u dzieci (prof. J. Walkowiak).
 5. udział członków sekcji w odkryciu nowych genów których mutacje predysponują do zapaleń trzustki.
 6. wprowadzenie analizy molekularnej genu CTRC (chymotrypsyny C) oraz CPA1 (karboksypeptydazy A1) do standardu diagnostyki genetycznej u chorych z PZT
 7. udział członków sekcji w grantach NCN dotyczących diagnostyki molekularnej przewlekłego zapalenia trzustki przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji.
 8. wdrożenie i spopularyzowanie diagnostyki zespołu Schwachmana-Diamonda, w tym diagnostyki molekularnej
 9. rozpoczęcie badań – Sekwencjonowania Całego Genomu (WGS) w celu poszukiwania nowych genów odpowiedzialnych za zapalenia trzustki u dzieci jako drugi kraj na świecie obok Japonii
 10. publikacje członków Sekcji w czasopismach naukowych, w tym 18 prac z IF.
 11. aktywny udział członków w pracach Polskiego Klubu Trzustkowego – prof. Elżbieta Czkwianianc jest członkiem Zarządu Głównego PKT.
 12. udział w szerzeniu wiedzy na temat suplementacji enzymatycznej i żywienia w mukowiscydozie oraz przewlekłym zapaleniu trzustki, w tym autorstwo w rozdziałach podręczników z zakresu Pediatrii, Żywienia, Gastroenterologii i Gastroenterologii Dziecięcej
 13. aktywny udział członków sekcji w krajowych i międzynarodowych zjazdach, w tym ESPGHAN, UEGW, PTG, PTP, Polskiego Klubu Trzustkowego, Europejskiego Klubu Trzustkowego i Światowego Towarzystwa Pankreatologicznego.
 14. nagrody i wyróżnienia członków sekcji na krajowych i międzynarodowych zjazdach m.in. ESPGHAN, PTG, PTP