SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ENDOSKOPOWEJ W LATACH 2016-2018

  • W kadencji 2016-2018 Sekcja Endoskopowa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci była reprezentowana przez członków reprezentujących 21 ośrodki endoskopii dziecięcej.
  • Patronatem Sekcji Endoskopowej  objęty był  dzień endoskopowy II-gich  Małopolskich Dni Gastroenterologii Dziecięcej   29-30.09.2017 oraz Warsztaty Endoskopowe zorganizowane z okazji 40-lecia endoskopii w CZD.
  • Sekcja Endoskopowana zgłosiła Zarządowi PTGHIŻDZ wybitnie zasłużone dla endoskopii dziecięcej osoby do tytułu „Honorowego Członka PTGHIŻDZ”: Prof. dr hab. med. Danutę Celińską- Cedro oraz dr Jana Pertkiewicza
  • W ramach współpracy między ośrodkowej członków Sekcji Endoskopowej powstały i zostały opublikowane następujące  prace:Stanisław Pieczarkowski; Marek Woynarowski; Piotr Landowski; Robert Wilk;  Adam Daukszewicz; Ewa Toporowska-Kowalska; Piotr Albrecht; Iwona Ignyś; Elżbieta Czkwianianc; Elżbieta Jarocka-Cyrta; Bartosz Korczowski Tytuł oryginału: Endoscopic therapy of oesophageal strictures in children – a multicentre study. Gastroenterology Review, 2016 : Vol. 11, Nr 3, s. 194-199.Kinga Kowalska-Duplaga; Izabella Łazowska-Przeorek; Katarzyna Karolewska-Bochenek; Marek Woynarowski; Grażyna Czaja-Bulsa; Andrzej Stawarski; Stanisław Pieczarkowski; Ewa Hapyn; Jan Józefczuk; Bartosz Korczowski; Anna Szaflarska-Popławska; Aleksandra Banaszkiewicz Tytuł oryginału: Solitary rectal ulcer syndrome in children: a case series study. Advances in Experimental Medicine and Biology, 2017 : Vol. 1020, s. 105-112.
  • Sekcja Endoskopowa PTGHIŻDZ była też reprezentowana w czasie 1-wszego Światowego Kongresu Endoskopii Przewodu Pokarmowego organizacji WEO. ENDO 2017 World Congress of GI Endoscopy: The Future in Focus, 16-19.02. 2017,  Hyderabad w Indiach.S.Pieczarkowski i wsp.: Removal of foreign bodies from gastrointestinal tract in children. How to choose an effective endoscopic tool? Digestive Endoscopy, 2017 : Vol. 29, suppl. 1, s. 257.
  • Marek Woynarowski napisał rozdział: „Endoskopia”, w podręczniku do specjalizacji  (2016): Gastroenterologia dziecięca.
  • Jako wydanie specjalne Medycyny Praktycznej na X Sympozjum PTGHIŻDZ przygotowano Stanowisko Sekcji Endoskopowej: Endoskopia Przewodu Pokarmowego Dzieci pod red. S.Pieczarkowskiego. Autorzy: A.Banaszkiewicz, E.Czkwianianc, E.Toporowska-Kowalska, A.Bartkowska-Śniatkowska, U.Chlebowczyk, A.Szaflarska-Popławska, M.Sładek,  Kierkuś, B.Korczowski, P.Albrecht, S.Pieczarkowski, M.Woynarowski i J.Pertkiewicz
  • W trakcie okresu sprawozdawczego zostały ponadto opublikowane przez członków Sekcji Endoskopowej PTGHIŻDZ liczne prace, doniesienia i komentarze z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego dzieci, m.innymi:G.Oracz, J.Pertkiewicz, M.Dądalski i wsp.: Complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in children with chronic pancreatitis depends on center experience.: Journal of Pediatrics, 2017 : Vol. 186, July 2017, s. 215-216M.Woynarowski, M.Dądalski, W.Wojno i wsp.: Double lumen polyamide tube-stent for the treatment of recurrent post-corrosive oesophageal stenosis. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2017: Vol. 64, Nr 5, s. 696-700M.Woynarowski, P.Lipiński, M.Dądalski   i wsp.: Endoscopic retrograde cholangiography performed by pediatric endoscopists – single centre experience. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2017 : Vol. 64, Supl. 1, s. 272.   50th Annual Congress of ESPGHAN M.Woynarowski. The role of endoscopy in liver diseases. Clinical and Experimental Hepatology 2017 : Vol. 3, Nr 2, s. 83 M.Woynarowski, M. Dądalski, M.Teisseyre i wsp.: Endoscopic retrograde cholangiography in children and adolescent.s. Clinical and Experimental Hepatology, 2016 : Vol. 2, Nr 2, s. 71
Dr n.med. Stanisław Pieczarkowski Prof. dr hab. med. Marek Woynarowski
Przewodniczący Sekcji Endoskopowej PTGHiŻD Sekretarz Sekcji Endoskopowej PTGHiŻD