Sprawozdanie z działalności sekcji celiakalnej PTGHIŻD 2017-2018

Przewodnicząca – prof. dr hab. Bożena Cukrowska
Sekretarz – dr hab. Anna Szaflarska-Popławska

  1. Udział w międzynarodowym projekcie Pro-Ce-De – kierownik projektu prof. Sybille Kolezthko (opracowywanie wyników badań, publikacja: Werkstetter K et al. Gastroenterology 2017; 153: 924-935)
  2. Udział członków sekcji w 17th International Celiac Disease Symposium w New  Delhi, Indie, 8-10 wrzesień 2017. Prezentacje plakatowe: Cukrowska et al. – “The level of serum intestinal fatty acid binding protein in first degree relatives of celiac patients. Abstract Book P038; Majsiak et al. Frequency and duration of symptoms prior to diagnosis of coeliac disease in Polish population. Abstract Book P037, Majsiak et al. Polycheck® Celiac IgA plus Total IgA a novel test for serological screening of celiac disease simultaneously detecting specific anti-tTG2 antibodies and total IgA from the same sample of blood. Abstract Book P036. Sprawozdanie z Sympozjum zamieszczono w Standardach Medycznych Pediatria (2017 : Vol. 14, Nr 5, s. 692-693)
  3. Udział członków sekcji w konferencjach ESPGHAN. Wyróżnienie dla prezentacji plakatowej na 51st ESPGHAN w Genewie, 2018 (Cukrowska B, Sowińska A, Konopka E,  Oralewska B, Kuszyk J,  Bierła JB, Czarnowska E. Intraepithelial junctions in coeliac disease – ultrastructural changes and serological markers of an impaired epithelial barier)
  4. Współpraca członków sekcji z Polskim Towarzystwem Alergologicznym, Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, Polskim Towarzystwem Endokrynologów, Polskim Towarzystwem Diabetologów oraz Lekarzy Rodzinnych mająca na celu podniesienie wiedzy lekarzy w zakresie diagnostyki celiakii i innych chorób glutenozależnych oraz stosowania diety bezglutenowej (wykłady dla oddziałów w Białymstoku, Warszawie, Szczecinie, udział w szkoleniach i konferencjach).
  5. Współpraca z Polsko-Ukraińską Fundacją Rozwoju Medycyny w zakresie współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej pomiędzy Polską i Ukrainą (wspólna publikacja: Majsiak E, Cichoż-Lach H, Gubska O, Cukrowska B. Celiakia – choroba dzieci i dorosłych: objawy, powikłania, grupy ryzyka i choroby współistniejące. Polski Merkuriusz Lekarski 2018 : Vol. 64, Nr 259, s. 31-35)
  6. Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej – realizacja wspólnych projektów naukowych („Częstość występowania celiakii u krewnych 1. stopnia” oraz „Jakość życia u osób z celiakią”). Wyniki uzyskane w ramach projektów prezentowane będą podczas X zjazdu PTGHiŻDz w Lublinie (e-postery i prezentacja ustna)
  7. Przygotowanie warsztatów celiakalnych oraz sesji celiakalnej na X zjazd PTGHiŻDz, który odbędzie się 24-26 maja 2018 w Lublinie.
  8. Opublikowanie przez prof. Krystynę Karczewską artykułu opisującego historię rozwoju badań diagnostycznych, klinicznych i leczenia celiakii w Polsce (Karczewska K. Moja przygoda z celiakią. Od Interlaken 1969 do Oslo 2012. Standardy Medyczne Pediatria 1/ 2018)