Sprawozdanie z działalności sekcji hepatologicznej PTGHiŻ w okresie: 2016 – maj 2018

Przewodnicząca sekcji hepatologicznej PTGHiŻ – prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska

Sekretarz sekcji hepatologicznej PTGHiŻ – prof. dr hab. n. med. Anna Liberek

Głównym celem działalności sekcji jest wyznaczenie celów badawczych w zakresie epidemiologii, diagnostyki i leczenia schorzeń wątroby w tym:
 1. Podwyższonej aktywności „prób wątrobowych” tj. AlAT, AspAT, GGTP, fosfatazy zasadowej
 2. Powiększonej wątroby i śledziony
 3. Leczenia żółtaczek a szczególnie cholestaz (chorób wątroby uwarunkowanych genetycznie jak uszkodzenie wątroby u dzieci z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową, zespołem Alagille’a, mukowiscidozą, niedoborem alfa-1-antyproteazy, ch. Wilsona)
 4. Stwardniającego zapalenia dróg żółciowych, autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby, zespołów nakładania
 5. Kamicy pęcherzyka żółciowego
 6. Przewlekłej niewydolności wątroby
Sekcja liczy 35 członków

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Prowadzone są następujące badania:
 • Wielostopniowa diagnostyka rzadkich zespołów cholestatycznych w celu usprawnienia wdrożenia właściwego leczenia oraz ew. kwalifikacji lub dyskwalifikacji do przeszczepienia wątroby IPCZD.
 • Międzynarodowy projekt pod patronatem GPN i ESCAPE Network mający na celu stworzenie międzynarodowego rejestru pacjentów z ARPKD (Inicjator projektu: Mx C. Liebau, Department of Pediatrics, Koln, Niemcy +  IPCZD
 • Udział w tworzeniu międzynarodowego rejestr pacjentów z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową: NAPPED study (Natural Course and Prognosis of PFIC and Effect of Biliary Diversion) – projekt nadzoruje Prof. Henkjan Verkade – Department of Paediatrics, University of Groningen, Beatrix Children’s Hospital/University Medical Center, Groningen, The Netherlands + IPCZD
 • Badanie międzyośrodkowe, koordynowane przez Hannover Medical School ” Monitorowanie parametrów immunologicznych u pacjentów po przeszczepieniu wątroby w poszukiwaniu wskaźników optymalnej immunosupresji. Wieloośrodkowe, otwarte, prospektywne badanie obserwacyjne u dzieci z bezsteroidową immunosupresją po przeszczepieniu wątroby” akronim The ChilSFree Trial + IPCZD
 • Międzynarodowy projekt : The CN world registry, swiatowy rejestr pacjentow z zespolem Criglera-Najara IPCZD
 • Ocena czynników ryzyka powikłań sercowo- naczyniowych po LTx IPCZD
 • Projekt NCN- poszukiwanie genów modyfikujących przebieg choroby Wilsona. Kierownik- A. Członkowska
 • Kids4Life- ocena techniki NMR Multiscan w obrazowaniu stopnia uszkodzenia wątroby- projekt UE w ramach Eurostar IPCZD
 • Ocena czynności wątroby u pacjentów z mukowiscydozą IPCZD
  PUBLIKACJE PRAC Z ZAKRESU TEMATYKI HEPATOLOGICZNO-METABOLICZNEJ CZŁONKÓW PTGHIŻD (LICZBA PRAC PELNOTEKSTOWYCH):

Czasopisma posiadające wskaźnik IF

Marek Szymczak; Piotr Kaliciński; Grzegorz Kowalewski; Dorota Broniszczak; Małgorzata Markiewicz-Kijewska; Hor Ismail; Marek Stefanowicz; Adam Kowalski; Joanna Teisseyre; Irena Jankowska; Waldemar Patkowski. Acute liver failure in children-Is living donor liver transplantation justified? PLoS One 2018;13(2):0193327.

Dorota Jarzębicka; Piotr Czubkowski; Anna Kamińska; Małgorzata Markiewicz-Kijewska; Katarzyna Nowak; Dorota Broniszczak; Maciej Dądalski; Irena Jankowska; Joanna Pawłowska. Diagnostic approach in biliary strictures after pediatric liver transplantation. Annals of Transplantation 2017;22:257-264.

Piotr Czubkowski; Aldona Wierzbicka; Joanna Pawłowska; Irena Jankowska; Piotr Socha. Obesity, lipid profiles and oxidative stress in children after liver transplantation. Acta Biochimica Polonica 2017;64(4):661-665.

Mieli-Vergani G, Vergani D, Baumann U, Czubkowski P, Debray D, Dezsofi A, Fischler B, Gupte G, Hierro L, Indolfi G, Jahnel J, Smets F, Verkade HJ, Hadžić N. Diagnosis and Management of Pediatric Autoimmune Liver Disease: ESPGHAN Hepatology Committee Position Statement. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Feb;66(2):345-360.

Indolfi G, Hierro L, Dezsofi A, Jahnel J, Debray D, Hadzic N, Czubkowski P, Gupte G, Mozer-Glassberg Y, van der Woerd W, Smets F, Verkade HJ, Fischler B. Treatment of Chronic Hepatitis C Virus Infection in Children: A Position Paper by the Hepatology Committee of European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Mar;66(3):505-515.

Kathrin Ebner; Franz Schaefer; Max Christoph Liebau; 182 Collaborators The ARegPKD Consortium; Mieczysław Litwin; Anna Niemirska; Dorota Wicher; Irena Jankowska; Jolanta Antoniewicz; Patryk Lipiński. Recent progress of the ARegPKD Registry Study on autosomal recessive Polycystic Kidney Disease. Frontiers in Pediatrics 2017;5(18):e18.

Dorota Gliwicz; Irena Jankowska; Aldona Wierzbicka; Anna Miśkiewicz-Chotnicka; Aleksandra Lisowska; Jarosław Walkowiak. Exocrine pancreatic function in children with Alagille syndrome. Scientific Reports 2016;6(1):e35229.

Agnieszka Bakuła; Joanna Pawłowska; Olga Niewiadomska; Irena Jankowska; Mikołaj Teisseyre; Piotr Kaliciński; Piotr Socha. Liver transplantation in polish children with alpha 1-antitrypsin deficiency: a single-center experience. Transplantation Proceedings 2016;48(10):3323-3327.

Irena Jankowska; Piotr Czubkowski; Aldona Wierzbicka; Joanna Pawłowska; Piotr Kaliciński; Piotr Socha. Influence of partial external biliary diversion on the lipid profile in children with progressive familial intrahepatic cholestasis. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2016;63(6):598-602.

Guttmann S, Bernick F, Naorniakowska M, Michgehl U, Groba SR, Socha P, Zibert A, Schmidt HH. Functional Characterization of Novel ATP7B Variants for Diagnosis of Wilson Disease. Front Pediatr. 2018 Apr 30;6:106. doi: 10.3389/fped.2018.00106. eCollection 2018.

Santos Silva E, Klaudel-Dreszler M, Bakuła A, Oliva T, Sousa T, Fernandes PC, Tylki-Szymańska A, Kamenets E, Martins E, Socha P. Early onset lysosomal acid lipase deficiency presenting as secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis: Two infants treated with sebelipase alfa. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2018 Apr 25. pii: S2210-7401(18)30072-X. doi: 10.1016/j.clinre.2018.03.012.

Vajro P, Fischler B, Burra P, Debray D, Dezsofi A, Guercio Nuzio S, Hadzic N, Hierro L, Jahnel J, Lamireau T, McKiernan P, McLin V, Nobili V, Socha P, Smets F, Baumann U, Verkade HJ. The Health Care Transition of Youth With Liver Disease into the Adult Health System: Position Paper from ESPGHAN and EASL. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Mar 22. doi: 10.1097/MPG.0000000000001965.

Nobili V, Socha P. Pediatric Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Current Thinking. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Feb;66(2):188-192.

Socha P, Janczyk W, Dhawan A, Baumann U, D’Antiga L, Tanner S, Iorio R, Vajro P, Houwen R, Fischler B, Dezsofi A, Hadzic N, Hierro L, Jahnel J, McLin V, Nobili V, Smets F, Verkade HJ, Debray D. Wilson’s Disease in Children: A Position Paper by the Hepatology Committee of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Feb;66(2):334-344.

Lipiński P, Pawłowska J, Stradomska T, Ciara E, Jankowska I, Socha P, Tylki-Szymańska A. Long-Term Systematic Monitoring of Four Polish Transaldolase Deficient Patients. JIMD Rep. 2018 Jan 3. doi: 10.1007/8904_2017_83.

Nobili V, Socha P. Pediatric Non-alcoholic Fatty Liver Disease: Current Thinking. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Oct 31. doi: 10.1097/MPG.0000000000001823.

Wiernicka A, Dądalski M, Jańczyk W, Kamińska D, Naorniakowska M, Hüsing-Kabar A, Schmidt H, Socha P. Early Onset of Wilson Disease: Diagnostic Challenges. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Nov;65(5):555-560. doi: 10.1097/MPG.0000000000001700.

Kulecka M, Wierzbicka A, Paziewska A, Mikula M, Habior A, Janczyk W, Dabrowska M, Karczmarski J, Lazniewski M, Ginalski K, Czlonkowska A, Socha P, Ostrowski J. A heterozygous mutation in GOT1 is associated with familial macro-aspartate aminotransferase. J Hepatol. 2017 Nov;67(5):1026-1030. doi: 10.1016/j.jhep.2017.07.003. Epub 2017 Jul 15.

Roberts EA, Socha P. Wilson disease in children. Handb Clin Neurol. 2017;142:141-156. doi: 10.1016/B978-0-444-63625-6.00012-4.

McLin VA, Allen U, Boyer O, Bucuvalas J, Colledan M, Cuturi MC, d’Antiga L, Debray D, Dezsofi A, Goyet JV, Dhawan A, Durmaz O, Falk C, Feng S, Fischler B, Franchi-Abella S, Frauca E, Ganschow R, Gottschalk S, Hadzic N, Hierro L, Horslen S, Hubscher S, Karam V, Kelly D, Maecker-Kolhoff B, Mazariegos G, McKiernan P, Melk A, Nobili V, Ozgenç F, Reding R, Sciveres M, Sharif K, Socha P, Toso C, Vajro P, Verma A, Wildhaber BE, Baumann U. Early and Late Factors Impacting Patient and Graft Outcome in Pediatric Liver Transplantation: Summary of an ESPGHAN Monothematic Conference. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Sep;65(3):e53-e59.

Czarnowska E, Bakuła A, Bierła JB, Niderla-Bielińska J, Sowińska A, Cukrowska B, Cielecka-Kuszyk J, Socha P. Autophagy in Hepatocytes in Infants With Alpha-1 ATD and Different Liver Disease Outcomes: A Retrospective Analysis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Jun;64(6):876-882.

Ostrowski J, Paziewska A, Lazowska I, Ambrozkiewicz F, Goryca K, Kulecka M, Rawa T, Karczmarski J, Dabrowska M, Zeber-Lubecka N, Tomecki R, Kluska A, Balabas A, Piatkowska M, Paczkowska K, Kierkus J, Socha P, Lodyga M, Rydzewska G, Klopocka M, Mierzwa G, Iwanczak B, Krzesiek E, Bak-Drabik K, Walkowiak J, Klincewicz B, Radwan P, Grzybowska-Chlebowczyk U, Landowski P, Jankowska A, Korczowski B, Starzynska T, Albrecht P, Mikula M. Genetic architecture differences between pediatric and adult-onset inflammatory bowel diseases in the Polish population. Sci Rep. 2016 Dec 23;6:39831. doi: 10.1038/srep39831.

Todorov T, Balakrishnan P, Savov A, Socha P, Schmidt HH. Intragenic Deletions in ATP7B as an Unusual Molecular Genetics Mechanism of Wilson’s Disease Pathogenesis. PLoS One. 2016 Dec 19;11(12):e0168372. doi: 10.1371/journal.pone.0168372.

Naorniakowska M, Dądalski M, Kamińska D, Jańczyk W, Lebensztejn D, Fyderek K, Wysocki J, Socha P. Clinical presentations of Wilson disease among Polish children. Dev Period Med. 2016;20(3):216-221.

Wierzbicka-Rucińska A, Jańczyk W, Ługowska A, Lebensztejn D, Socha P. Diagnostic and therapeutic management of children with lysosomal acid lipase deficiency (LAL-D). Review of the literature and own experience. Dev Period Med. 2016;20(3):212-215. Review.

Chorostowska-Wynimko J, Bakuła A, Kulus M, Kuca P, Niżankowska-Mogilnicka E, Sanak M, Socha P, Śliwiński P. Standards for diagnosis and care of patients with inherited alpha-1 antitrypsin deficiency Recommendations of the Polish Respiratory Society, Polish Society of Pediatric Pulmonology and Polish Society of Pediatric Gastroenterology. Pneumonol Alergol Pol. 2016;84(3):193-202. doi: 10.5603/PiAP.2016.0023. No abstract available.

Ismail H, Broniszczak D, Markiewicz-Kijewska M, Ciopiński M, Teisseyre J, Kluge P, Dembowska-Bagińska B, Kościesza A, Socha P, Kaliciński P. Metastases of pancreatic neuroendocrine tumor to the liver as extremely rare indication for liver transplantation in children. Case report and review of the literature. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2016 Sep;40(4):e33-7. doi: 10.1016/j.clinre.2015.12.001.

Sturm E, Piersma FE, Tanner MS, Socha P, Roberts EA, Shneider BL.Controversies and Variation in Diagnosing and Treating Children With Wilson Disease: Results of an International Survey. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Jul;63(1):82-7. doi: 10.1097/MPG.0000000000001102.

Goldschmidt I, Karch A, Mikolajczyk R, Mutschler F, Junge N, Pfister ED, Möhring T, d’Antiga L, McKiernan P, Kelly D, Debray D, McLin V, Pawlowska J, Hierro L, Daemen K, Keil J, Falk C, Baumann U. Immune monitoring after pediatric liver transplantation – the prospective ChilSFree cohort study. BMC Gastroenterol. 2018 May 16;18(1):63. doi: 10.1186/s12876-018-0795-x.

Bull LN, Pawlikowska L, Strautnieks S, Jankowska I, Czubkowski P, Dodge JL, Emerick K, Wanty C, Wali S, Blanchard S, Lacaille F, Byrne JA, van Eerde AM, Kolho KL, Houwen R, Lobritto S, Hupertz V, McClean P, Mieli-Vergani G, Sokal E, Rosenthal P, Whitington PF, Pawlowska J, Thompson RJ. Outcomes of surgical management of familial intrahepatic cholestasis 1 and bile salt export protein deficiencies. Hepatol Commun. 2018 Mar 30;2(5):515-528. doi: 10.1002/hep4.1168. eCollection 2018 May.

Olczak-Kowalczyk D, Krasuska-Sławińska E, Gozdowski D, Kowalczyk W, Pawłowska J. Oral mucosa lesions and gingival bleeding can indicate the progression of liver disease in children and adolescents aged two to 18 years.  Acta Paediatr. 2018 May;107(5):886-892. doi: 10.1111/apa.14213. Epub 2018 Jan 24.

Szymańska E, Kaliciński P, Pawłowska J, Szymańska S, Pronicki M, Stefanowicz M, Teisseyre J, Broniszczak D, Rokicki D. Polish Experience with Liver Transplantation and Post-Transplant Outcomes in Children with Urea Cycle Disorders. Ann Transplant. 2017 Sep 15;22:555-562.

Rajchert J, Rosa M, Pawłowska J, Parczewski M, Wawrzynowicz-Syczewska M. Follow-Up of Pediatric Liver Transplant Patients After Reaching Adulthood. Ann Transplant. 2016 Oct 18;21:644-648.

Flisiak-Jackiewicz M, Bobrus-Chociej A, Tarasow E, Wojtkowska M, Białokoz-Kalinowska I, Lebensztejn D. Predictive role of interleukine-18 in liver steatosis in obese children. Can J Gastroenterol Hepatol 2018; ID 3870454, 9pp.

Flisiak R, Flisiak-Jackiewicz M. Ombitasvir and paritaprevir boosted with ritonavir and combined with dasabuvir for chronic hepatitis C. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2017 Jun;11(6):559-567.

Flisiak R, Pogorzelska J, Flisiak-Jackiewicz M. Hepatitis C: efficacy and safety in real life. Liver Int. 2017 Jan;37 Suppl 1:26-32

Zarębska-Michaluk D, Lebensztejn D, Chrapek M, Paluch K, Stępień P, Kryczka W. Predictors of sustained virological response in patients with hepatitis C virus genotype 3 infection. Clin Exp Hepatol. 2016 Sep;2(3):117-124.

Lotowska JM, Sobaniec-Lotowska ME, Daniluk U, Lebensztejn DM. Glassy droplet inclusions within the cytoplasm of Kupffer cells: A novel ultrastructural feature for the diagnosis of pediatric autoimmune hepatitis. Dig Liver Dis. 2017 Aug;49(8):929-933

Moczydlowska J, Miltyk W, Hermanowicz A, Lebensztejn DM, Palka JA, Debek W. HIF-1 α as a Key Factor in Bile Duct Ligation-Induced Liver Fibrosis in Rats. J Invest Surg. 2017 Feb;30(1):41-46.

Ostrowski K, Łaskowski P, Dębek W, Klim B, Lebensztejn D, Janusz Dzięcioł J. Histomorphometric assessment of bone marrow megakaryocytes in the course of experimental liver damage. Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology, 2017; 39, 2: 80-86.

Łotowska J, Sobaniec-Łotowska M, Lebensztejn D, Daniluk U, Sobaniec P, Sendrowski K, Daniluk J, Reszeć J, Dębek W. Ultrastructural characteristics of rat hepatic oval cells and their intercellular contacts in the model of biliary fibrosis: new insights into experimental liver fibrogenesis. Gastroenterology Research and Practice 2017, ID 2721547, 11 pp.

Lebensztejn D, Flisiak-Jackiewicz M, Białokoz-Kalinowska I, Bobrus-Chociej A, Kowalska I. Hepatokines and NAFLD. A Biochim Pol 2016; 63(3): 459-67.

Mazur-Kominek K, Romanowski T, Bielawski K, Kiełbratowska B, Preis K, Domżalska-Popadiuk I, Słomińska-Frączek M4, Sznurkowska K, Renke J, Plata-Nazar K, Śledzińska K, Sikorska-Wiśniewska G, Góra-Gębka M, Liberek A. Association between uridin diphosphate glucuronosylotransferase 1A1 (UGT1A1) gene polymorphism and neonatal hyperbilirubinemia. Acta Biochim Pol. 2017;64(2):351-356. doi: 10.18388/abp.2016_1450. Epub 2017 Apr 12.

Woynarowski M, Dądalski M, Wojno V, Teisseyre M, Hurkała L, Płowiecki E. Double Lumen Polyamide Tube-stent for the Treatment of Recurrent Postcorrosive Esophageal Stenosis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 May;64(5):696-700. doi: 10.1097/MPG.0000000000001328.

Deneau MR, El-Matary W, Valentino PL, Abdou R, Alqoaer K, Amin M, Amir AZ, Auth M, Bazerbachi F, Broderick A, Chan A, Cotter J, Doan S, El-Youssef M, Ferrari F, Furuya KN, Gottrand M, Gottrand F, Gupta N, Homan M, Kamath BM, Kim KM, Kolho KL, Konidari A, Koot B, Iorio R, Ledder O, Mack C, Martinez M, Miloh T, Mohan P, O’Cathain N, Papadopoulou A, Ricciuto A, Saubermann L, Sathya P, Shteyer E, Smolka V, Tanaka A, Varier R, Venkat V, Vitola B, Vos MB, Woynarowski M, Yap J, Jensen MK. The natural history of primary sclerosing cholangitis in 781 children: A multicenter, international collaboration. Hepatology. 2017 Aug;66(2):518-527. doi: 10.1002/hep.29204. Epub 2017 Jun 26.

Mieli-Vergani G, Vergani D, Baumann U, Czubkowski P, Debray D, Dezsofi A, Fischler B, Gupte G, Hierro L, Indolfi G, Jahnel J, Smets F, Verkade HJ, Hadžić N. Diagnosis and Management of Pediatric Autoimmune Liver Disease: ESPGHAN Hepatology Committee Position Statement. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Feb;66(2):345-360. doi: 10.1097/MPG.0000000000001801.

Mieli-Vergani G, Vergani D, Baumann U, Czubkowski P, Debray D, Dezsofi A, Fischler B, Gupte G, Hierro L, Indolfi G, Jahnel J, Smets F, Verkade HJ, Hadzic N. Diagnosis and Management of Paediatric Autoimmune Liver Disease: ESPGHAN Hepatology Committee Position Statement. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Nov 3. doi: 10.1097/MPG.0000000000001801.

Członkowie Sekcji Hepatologicznej prowadzili liczną działalność naukową  i publikowali również swoje doniesienia w następujących pismach jak między innymi Wiadomości Lekarskie, Klinika Pediatryczna, Gastroenterologia Praktyczna, Postępy Nauk Medycznych, Standardy Medyczne Pediatria, Pediatria Polska, Klinika Pediatryczna, Medycyna Wieku Rozwojowego i wielu innych.

PONIŻEJ WYKAZ PUBLIKACJI, KTÓRE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE PRZEZ CZŁONKÓW SEKCJI:

Orłowska E, Czubkowski P, Socha P. Biliary atresia – signs and symptoms, diagnosis, clinical management. Wiad Lek. 2017;70(1):112-117

Pawłowska J. The importance of nutrition for pediatric liver transplant patients. Clin Exp Hepatol. 2016 Sep;2(3):105-108. doi: 10.5114/ceh.2016.61665. Epub 2016 Aug 5. Review.

Patryk Lipiński; Irena Jankowska; Edyta Szymańska; Dariusz Rokicki; Anna Tylki-Szymańska. Hepato- i splenomegalia w wybranych chorobach metabolicznych – diagnostyka i różnicowanie. Pediatria Polska 2018;93(1):74-79

Patryk Lipiński; Irena Jankowska; Anna Liberek. Hiperaminotransferazemia w przebiegu zakażenia rotawirusem. Pediatria Polska 2018;93(1):94-97

Patryk Lipiński; Piotr Socha; Marek Szymczak; Irena Jankowska. Nawracająca ostra niewydolność wątroby związana z patogennymi wariantami molekularnymi genu NBAS. Standardy Medyczne Pediatria 2018;15(2):312-317

Irena Jankowska; Maja Klaudel-Dreszler; Joanna Pawłowska. ABC transplantologii – szczepienia przed i po przeszczepieniu wątroby. Klinika Pediatryczna 2017;25(5):5042-5043.

Aneta Nalepa; Małgorzata Woźniak; Joanna Cielecka-Kuszyk; Marek Stefanowicz; Irena Jankowska; Maciej Dądalski; Joanna Pawłowska. Acute-on-chronic hepatitis. A case report of autoimmune hepatitis/primary sclerosing cholangitis/ulcerative colitis overlap syndrome in a 15-year-old patient. Clinical and Experimental Hepatology 2017;3(1):28-32.

Patryk Lipiński; Irena Jankowska; Ryszard Grenda. Choroby wątroby i nerek w przebiegu ciliopatii. Pediatria Polska 2017;92(2):121-128.

Patryk Lipiński; Irena Jankowska. Co nowego w cholestazie – część 2. Cholestaza z podwyższoną aktywnością gamma-glutamylotranspeptydazy. Pediatria Polska 2017;92(4):412-416.

Patryk Lipiński; Piotr Socha; Irena Jankowska. Co nowego w cholestazie – część 3. Wrodzone zaburzenia syntezy kwasów zółciowych. Pediatria Polska 2017;92(5):567-574.

Patryk Lipiński; Irena Jankowska. Co nowego w cholestazie – część 1. Cholestaza z prawidłową aktywnością gamma-glutamylotranspeptydazy. Pediatria Polska 2017;92(4):366-372.

Irena Jankowska; Anna Liberek; Joanna Pawłowska. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych oceniających czynność wątroby. Klinika Pediatryczna 2017;25(5):5034-5036.

Patryk Lipiński; Joanna Pawłowska; Irena Jankowska. Łagodna nawracająca cholestaza wewnątrzwątrobowa. Pediatria Polska 2017;92(5):575-578.

Patryk Lipiński; Sabina Więcek; Irena Jankowska. Metabolizm bilirubiny i jego znaczenie w patogenezie zespołów Rotora oraz Dubina i Johnsona – aktualny stan wiedzy. Pediatria Polska 2017;92(6):745-747.

Patryk Lipiński; Joanna Cielecka-Kuszyk; Joanna Pawłowska; Dorota Wicher; Irena Jankowska. Congenital hepatic fibrosis associated with Gilbert’s syndrome and cholelithiasis in a pediatric patient – the crucial role of liver biopsy in diagnostic process. Pediatria Polska 2017;92(4):446-449.

Kamil Janowski; Maria Goliszek; Joanna Cielecka-Kuszyk; Irena Jankowska; Joanna Pawłowska. Congenital hepatic fibrosis in a 9-year-old female patient – a case report. Clinical and Experimental Hepatology 2017;3(3):176-179.

Patryk Lipiński; Andrzej Osiecki; Magdalena Naorniakowska; Dorota Gliwicz; Irena Jankowska. Świąd skóry w przebiegu cholestatycznych chorób wątroby – aktualny stan wiedzy. Pediatria Polska 2017;92(6):669-674.

Irena Jankowska; Anna Liberek; Joanna Pawłowska. Żółtaczki (różnicowanie cholestaz) – wskazówki dla lekarza w rejonie. Klinika Pediatryczna 2017;25(5):5037-5041.

Patryk Lipiński; Agata Pleskaczyńska; Irena Jankowska; Anna Dobrzańska. Witamina K w cholestazie w świetle aktualnych wytycznych – opis przypadku. Pediatria Polska 2017;92(6):789-792.

Irena Jankowska; Diana Kamińska; Anna Liberek; Piotr Socha. Zalecenia dotyczące wczesnego rozpoznawania cholestazy u niemowląt. Standardy Medyczne Pediatria 2017;14(1):7-15.

Patryk Lipiński; Dorota Wicher; Piotr Kaliciński; Joanna Cielecka-Kuszyk; Irena Jankowska. Choroba czy zespół Caroliego? Od zaburzeń embriogenezy do przeszczepienia wątroby.  Pediatria Polska 2016;91(5): 453-457.

Patryk Lipiński; Joanna Cielecka-Kuszyk; Bożenna Dembowska-Bagińska; Elżbieta Dzik; Anna Wnuk; Irena Jankowska. Ogniskowy rozrost guzkowy wątroby – opis przypadków oraz przegląd literatury. Pediatria Polska 2016;91(4):359-365.

Patryk Lipiński; Magdalena Foltyn; Irena Jankowska; Maja Klaudel-Dreszler; Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat. Ropnie wątroby u dzieci – obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie. Standardy Medyczne Pediatria 2016;13(4):725-731.

Irena Jankowska; Dorota Piekutowska-Abramczuk; Ewa Pronicka. Tytuł oryginału: Wątrobowo-mózgowy zespół deplecyjny i inne hepatopatie mitochondrialne – symptomatologia, rozpoznawanie i sposoby postępowania. Standardy Medyczne Pediatria 2016;13(4): 738-746.

Dorota Piekutowska-Abramczuk; Maciej Pronicki; Katarzyna Strawa; Irena Jankowska; Dariusz Rokicki; Agnieszka Karkucińska-Więckowska; Tamara Szymańska-Dębińska; Alina Kępka; Piotr Kaliciński; Rafał Płoski; Ewa Pronicka. Tytuł oryginału: Wątrobowo-mózgowy zespół deplecyjny u dzieci – metodologia, wyniki własne i zalecenia grupy ekspertów. Standardy Medyczne Pediatria 2016;13(5):869-876.

Lebensztejn D, Socha P. Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej. Gastroenterologia Praktyczna 2016,

Małgorzata Grabska-Kawalec, Olga Lityńska, Wojciech Grabosz, Magdalena Słomińska-Frączek, Anna Liberek. Choroby wątroby i dróg żółciowych u dzieci – wczoraj i dziś. Gastroenterologia Praktyczna 1/2018 .

PODRĘCZNIK GASTROENTEROLOGII I HEPATOLOGII DZIECIĘCEJ:

Członkowie sekcji czynnie uczestniczyli w redagowaniu i przygotowywaniu wielu rozdziałów do podręcznika:

Gastroenterologia dziecięca – podręcznik do specjalizacji. Redakcja: P. Socha, D. Lebensztejn, D. Kamińska. Media Press Sp. z o. o. 2016

INNE AKTYWNOŚCI NAUKOWE:

W czasie IX Zjazdu PTGHiŻD w Bydgoszczy w 2016 roku Sekcja zorganizowała sesję naukową dotyczącą schorzeń wątroby. Członkowie Sekcji prezentowali doniesienia naukowe na corocznych zjazdach jak np. 50th ESPGHAN Annual Meeting: Praga, 2017, 51th ESPGHAN Annual Meeting: Geneva, 2018 (gdzie P. Prof. Piotr Socha miał wykład na zaproszenie “ Choroba Wilsona”), UEGW, EASL, APASL oraz licznych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim.

W przygotowaniu kolejna sesja podczas X zjazdu PTGHiŻD w Lublinie.

CZŁONKOWIE SEKCJI UCZESTNICZYLI W STAŻACH ZAGRANICZNYCH:

dr n.med. Sabina Więcek, prof. Urszula Grzybowska –Chlebowczyk  Metabolic Unit  Gesu Ospedale- Rzym 30 VIII2017- 15.09.2017   (Kierownik Kliniki  Valerio Nobili) czy Szkole Transplantologii ESPGHAN- ESPGHAN School of Paediatric Liver Transplantation  Bergamo 27-30.09. 2017  (Dr n.med. Sabina Więcek)

Działalność na forum zagranicznym:

Piotr Czubkowski: Od 2016 roku członek Komitetu Hepatologicznego ESPGHAN,  Organizator: Hepatology Summer School 2018, Warszawa-Serock,  Współorganizator: PFIC monothematic conference – Budapeszt 2017,

Organizacja hepatology summer school of ESPGHAN

Przewodnicząca sekcji hepatologicznej PTGHiŻ- dr hab. n. med. Irena Jankowska

Sekretarz sekcji hepatologicznej PTGHiŻ –  dr hab. n. med. Anna Liberek

Warszawa 23.05.2018 r.