Sprawozdanie Sekcji Motoryki PTGHiŻD za lata 2016-2018r

Kraków, dnia 22.05.2018

W okresie sprawozdawczym 2016-2018 członkowie sekcji motorycznej PTGHiŻD brali czynny udział w następujących działaniach:
  1. W dniach 29-30 września 2017 roku w Krakowie odbyły się II Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej. Poza wiodącymi tematami z zakresu diagnostyki i leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz praktycznych warsztatów endoskopii przewodu pokarmowego u dzieci poruszane były również zagadnienia z zakresu motoryki przewodu pokarmowego w szczególności z uwzględnieniem roli ultrasonografii w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego u dzieci oraz diagnostyki czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego w oparciu o Kryteria Rzymskie IV. Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami z wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce.
  2. Przygotowanie programu sesji Sekcji Motoryki na X Zjazd PTGHiŻD w Lublinie, planowanej na dzień 25.05.2018.
Krzysztof Fyderek
Przewodniczący Sekcji Motoryki PTGHiŻD

Łukasz Cichy
Sekretarz Sekcji Motoryki PTGHiŻD