SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ENDOSKOPOWEJ W LATACH 2014-2016

W kadencji 2014-2016 Sekcja Endoskopowa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci liczyła 36 członków reprezentujących 21 ośrodków endoskopii dziecięcej.
Sekcja Endoskopowa była współorganizatorem Dnia Endoskopowego w trakcie Małopolskich Dni Gastroenterologii Dziecięcej 25-26.09.2015.

W ramach współpracy międzyośrodkowej członkowie Sekcji Endoskopowej zebrali i opublikowali dane o:

 1. pacjentach z przełykiem Barretta:
  Elżbieta Jarocka-Cyrta; Adam Daukszewicz; Marek Woynarowski; Elżbieta Czkwianianc; Marcin Dziekiewicz; Bartosz Korczowski; Kinga Kowalska-Duplaga; Mirosława Uścinowicz; Sabina Więcek: Barrett’s esophagus in children and adolescents in Poland. A multi-centre retrospective study 2004-2013. JPGN 2015; 61: 373-374
 2. rozszerzaniach zwężeń przełyku:
  Stanisław Pieczarkowski, Marek Woynarowski, Piotr Landowski, Robert Wilk, Adam Daukszewicz, Ewa Toporowska-Kowalska, Piotr Albrecht, Iwona Ignys, Elżbieta Czkwianianc, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Bartosz Korczowski: Endoscopic therapy of oesophageal strictures in children – a multicentre study. Przegl.Gastroent. DOI 10.5114/pg.2016.57752
 3. pacjentach z wrzodem samotnym odbytnicy:
  Kinga Kowalska-Duplaga, Izabela Łazowska-Przeorek, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Marek Woynarowski, Grażyna Czaja-Bulsa, Adam Stawarski A, Stanisław Pieczarkowski, Ewa Hapyn, Jan Józefczuk, Bartosz Korczowski, Anna Szaflarska-Popławska, Aleksandra Banaszkiewicz: Solitary rectal ulcer syndrome in children: a case series study. Praca przyjęta do prezentacji na Zjeździe ESPGHAN 2016

  Na stronie internetowej Sekcji Endoskopowej opublikowano 27 opisów przypadków endoskopowych

  Dr hab.n.med. Marek Woynarowski
  Przewodniczący Sekcji Endoskopowej PTGHiŻD

  Dr n.med. Stanisław Pieczarkowski
  Sekretarz Sekcji Endoskopowej PTGHiŻD