Sprawozdanie z działania sekcji trzustkowej PTGHiŻDz

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jarosław Walkowiak
Sekretarz: dr hab. Grzegorz Oracz

 1. Udział w przygotowaniu sesji trzustkowej:
 2. – IX Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Warszawa 16-18 czerwca 2016r,
  – V Sympozjum „Standardy w Gastroenterologii, Hepatologii i Żywieniu Dzieci w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry” Warszawa 22-23 listopada 2014r.

 3. Zainicjowanie wieloośrodkowych badań dotyczących ustrojowych zasobów witaminy K.
 4. Przygotowanie wstępnego projektu ogólnopolskiego rejestru pacjentów z rodzinnym zapaleniem trzustki- pod patronatem Sekcji Trzustkowej PTGHiŻDz oraz Polskiego Klubu Trzustkowego
 5. Udział członków sekcji w opracowaniu i opublikowaniu zaleceń konsultanta Krajowego w diagnostyce i leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki.
 6. Udział członka sekcji w odkryciu genu CPA1 (kaboksypeptydazy A1) którego mutacje predysponują do zapaleń trzustki.
 7. Wprowadzenie analizy molekularnej genu CTRC (chymotrypsyny C) do standardu diagnostyki genetycznej u chorych z PZT
 8. Udział członków sekcji w grantach NCN dotyczących diagnostyki molekularnej przewlekłego zapalenia trzustki przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji.
 9. Wdrożenie i spopularyzowanie diagnostyki zespołu Schwachmana-Diamonda, w tym diagnostyki molekularnej
 10. Publikacje w czasopismach naukowych, w tym ok. 20 prac z IF.
 11. Aktywny udział członków w pracach Polskiego Klubu Trzustkowego – miło nam poinformować, że koleżanka prof. Elżbieta Czkwianianc została drugi raz z rzędu wybrana do Zarządu Głównego PKT.
 12. Udział w szerzeniu wiedzy na temat suplementacji enzymatycznej i żywienia w mukowiscydozie oraz przewlekłym zapaleniu trzustki, w tym autorstwo w rozdziałach podręczników z zakresu Pediatrii, Żywienia, Gastroenterologii i Gastroenterologii Dziecięcej
 13. Aktywny udział członków sekcji w krajowych i międzynarodowych zjazdach, w tym ESPGHAN, UEGW, PTG, Polskiego Klubu Trzustkowego, Europejskiego Klubu Trzustkowego i Światowego Towarzystwa Pankreatologicznego.
 14. Nagrody i wyróżnienia członków sekcji na krajowych i międzynarodowych zjazdach m.in. ESPGHAN, PTG