Sprawozdanie 2014-2016

W latach 2014-2016 sekcja działała pod kierownictwem:
Jarosław Kierkuś – Przewodniczący Sekcji
Małgorzata Sładek – Sekretarz Sekcji

W czasie działanie sekcji zorganizowano w roku 2015 i 2016 warsztaty Ped – IBD cieszące się dużym powodzeniem wśród uczestników spotkania. W trakcie warsztatów prezentowano wykłady ekspertów, prezentacje przypadków klinicznych, spotkanie z reprezentantami pacjentów, jak również omawiano projekty naukowe.
Sekcja aktywnie działała we współpracy z Konsultantem Krajowym oraz Towarzystwem J-jelita w poprawie dostępności do nowoczesnych terapii dla dzieci z NZJ. Przedstawiciele sekcji uczestniczyli w spotkaniach Komisji Zdrowia sejmu i Senatu, jak również w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.
Przedstawiciele sekcji aktywnie działali w Towarzystwach Europejskich – ECCO oraz ESPEGHAN w przygotowaniu wytycznych jak i opracowaniu nowych projektów naukowych.
Należy podkreślić szczególna aktywność publikacji wyników badan przedstawiciele sekcji w renomowanych czasopismach z Listy Filadelfijskiej.
Dużym sukcesem sekcji NZJ PTGHiŻD jest przygotowanie rejestru nowych zachorowań na NZJ u dzieci w Polsce, jak również innych projektów naukowych.

Jarosław Kierkuś
Przewodniczący Sekcji NZJ
PTGHiŻD