Sprawozdanie z działalności Sekcji Żywieniowej PTGHiŻDz za lata 2014-2016

Przewodnicząca Sekcji Żywieniowej: prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Sekretarz: dr n. med. Anna Rybak
Sekcja Żywieniowa obecnej kadencji liczy 35. członków.

 1. W 2015 roku, w efekcie pracy członków Sekcji Żywieniowej oraz ekspertów w temacie żywienia noworodków i dzieci, powstał dokument, w języku polskim, zawierający podsumowanie 8 wytycznych i stanowisk z ostatnich 3 lat, opracowanych przez Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP). Każde opracowanie opatrzone zostało komentarzem odnoszącym zalecenia do polskiej rzeczywistości i codziennej praktyki klinicznej.

  Żywienie dzieci – wytyczne i stanowiska towarzystw naukowych 2013-2015. Standardy Medyczne/Pediatria 2016;13;Suplement; pod redakcją H. Szajewskiej i A. Rybak

 2. W roku 2016 Sekcja Żywieniowa wraz z innymi członkami PTGHiŻD opracowała stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci dotyczące karmienia piersią. Jako metodykę przyjęto adaptację do warunków polskich wytycznych opracowanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe, renomowane instytucje i zespoły ekspertów. Dokument został zrecenzowany przez grupę polskich ekspertów reprezentujących środowisko neonatologów, pediatrów i gastroenterologów dziecięcych oraz przedstawicieli środowisk zajmujących się karmieniem piersią.

  Hanna Szajewska, Andrea Horvath, Anna Rybak, Piotr Socha: Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne/Pediatria 2016 ;1:112-116.

 3. Na IX Ogólnopolskim Zjeździe PTGHiŻDz w Bydgoszczy przedstawione zostanie aktualne stanowisko PTGHiŻD dotyczące karmienia piersią – stanowisko opracowane przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w składzie: Hanna Szajewska, Piotr Socha, Andrea Horvath i Anna Rybak oraz konsultowane z szerokim gronem ekspertów (zespół opiniujący: Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Ewa Helwich, Teresa Jackowska, Barbara Kowalewska-Kantecka, Barbara Królak-Olejnik, Janusz Książyk, Magdalena Nehring-Gugulska, Aleksandra Wesołowska, Maria Wilińska).
   Poniżej przedstawiony został plan sesji Sekcji Żywieniowej podczas tegorocznego Zjazdu PTGHiŻD:
  • Aktualne (2016) polskie zalecenia karmienia piersią – prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
  • Wprowadzenie pokarmów uzupełniających: co nowego w 2016 roku – prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
  • Otyłość – programy prewencyjne w Polsce i na świecie – dr n. med. Michał Brzeziński
  • Dieta FODMAP. Moda czy konieczność? – dr n. med. Anna Rybak
 4. Plan na przyszłą kadencję Sekcji Żywieniowej PTGHiŻD: opracowanie ogólnopolskich zaleceń żywienia szpitalnego dzieci, w oparciu wytyczne opracowane przez międzynarodowe towarzystwa naukowe, renomowane instytucje i zespoły ekspertów opublikowane w ciągu ostatnich 5 lat, w tym publikacje Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO), Komitetu Żywienia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Amerykańskiej Akademii Pediatrii (American Academy of Pediatrics, AAP).