Raport z działalności Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Kadencja 2014-2016.

Przewodnicząca Sekcji: dr hab. Elżbieta Jarocka-Cyrta
Sekretarz Sekcji: dr hab. Andrea Horvath

Sekcja Alergii Pokarmowej PTHGiŻD liczy 25 członków.

W ciągu mijającej kadencji Sekcja Alergii Pokarmowej PTGHiŻD zorganizowała dwie konferencje ogólnopolskie, których tematem była alergia na pokarmy u dzieci.
Pierwsza konferencja „Rola alergii pokarmowej w patogenezie schorzeń przewodu pokarmowego” odbyła się w Białymstoku 12 kwietnia 2014 roku. Konferencja dedykowana była prof. Maciejowi Kaczmarskiemu, który obchodził jubileusz swojej pracy zawodowej. Wykładowcami i przewodniczącymi sesji byli wybitni znawcy problematyki alergii pokarmowej: Prof. Maciej Kaczmarski, prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, prof. Zbigniew Bartuzzi, prof. Barbara Iwańczak, prof. Franciszek Iwańczak, prof. Janina Jastrzębska-Piotrowska, prof. Krystyna Wąsowska – Królikowska, prof. Jerzy Kruszewski, prof. Wojciech Cichy, prof. Krzysztof Buczyłko, prof. Jerzy Socha, prof. Piotr Socha. W trakcie konferencji omówiono tematy dotyczące obrazu klinicznego, patogenezy i leczenia schorzeń alergicznych o manifestacji ze strony przewodu pokarmowego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób, w tym pediatrzy, alergolodzy i lekarze rodzinni.

Druga konferencja pt. „Alergia na pokarmy u dzieci. Aktualny stan wiedzy. Standardy postępowania.” odbyła się w dniach 15-16.06. 2015 roku w Ostródzie k. Olsztyna. W konferencji uczestniczyło około 300 osób z całej Polski. Do wykładów zaproszono najlepszych specjalistów z zakresu pediatrii, gastrologii i alergologii. Specjalnym gościem konferencji była prof. Anna Nowak-Węgrzyn, światowej sławy autorytet z zakresu alergii pokarmowej i immunologii. Poruszano tematy dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia alergii na pokarmy, a także omawiano problemy jakości życia pacjentów dotkniętych tym schorzeniami oraz koszty leczenia pacjentów. Bardzo ważnym elementem spotkania była dyskusja ekspertów i lekarzy biorących udział w konferencji dotycząca wytycznych postępowania diagnostycznego oraz postępowania w przypadku reakcji anafilaktycznych u najmłodszych dzieci. Dyskusja była wstępem do opracowaniem wytycznych, które zostały opublikowane w Standardach Medycznych.

Podczas VIII Ogólnopolskiego Zjazdu PTGHiŻD Sekcja zorganizowała sesję dotyczącą alergii pokarmowej, w której uczestniczył wybitny ekspert w tej dziedzinie prof. Jon A. Vanderhoof z Bostonu.

Na zbliżający się IX Ogólnopolski Zjazdu PTGHiŻD Sekcja przygotowała Warsztaty dotyczące praktycznego postępowania w alergii na pokarm oraz Sesję Alergii Pokarmowej, na której omawiane będą kwestie nabywania odporności, niepożądane efekty diet eliminacyjnych oraz problematyka eozynofilowych schorzeń przewodu pokarmowego. Do wygłoszenia wykładu dotyczącego nabywania tolerancji przyjęła ponownie zaproszenie, dzięki staraniom Sekcji, wybitna znawczyni problematyki alergii pokarmowej prof. Anna Nowak-Węgrzyn z Nowego Jorku. Należy podkreślić, że udział Pani Profesor we wcześniejszych w/w spotkaniach naukowych spotkał się z ogromnym pozytywnym odzewem uczestników, stąd wysiłki Sekcji, aby kontynuować kolejne etapy szkolenia w zakresie alergii na pokarmy z udziałem Pani Profesor.

Członkowie Sekcji zaproszeni byli do wygłoszenia wykładów na sympozjach i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne: III Sympozjum Alergii na Pokarmy 7.03-8.03.2014 w Bydgoszczy, IV Sympozjum Alergii na Pokarmy – Alergia pokarmowa 2015: nowe standardy postępowania diagnostycznego i terapii , 20-21 marca 2015 roku w Bydgoszczy, V Sympozjum Alergii na Pokarmy: Alergia pokarmowa 2016- nowe standardy postępowania, 11-12.03.2106, Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 9.09-11.09. 2015 w Bydgoszczy.

 1. Ważnym osiągnięciem Sekcji Alergii Pokarmowej było opracowani i opublikowanie wytycznych dotyczących doustnych prób prowokacji i postępowania w anafilaksji na pokarmy. Wytyczne te zostały opublikowane na łamach Standardów Medycznych:
  Doustne próby prowokacji w diagnostyce alergii na białka mleka krowiego.
  Stanowisko Grupy Roboczej Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻDz)
  ” , 2015, T12.
 2. Anafilaksja u niemowląt i małych dzieci – zasady postępowania. Stanowisko Grupy Roboczej Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻDz)” 2015. T12.
 3. Trwają aktywne prace nad finalizacją kolejnych wytycznych, które mają być zwieńczeniem warsztatów organizowanych w trakcie IX Ogólnopolski Zjazdu PTGHiŻD.

  Członkowie Sekcji Alergii Pokarmowej prowadzili ponadto liczne szkolenia w ramach spotkań organizowanych pod patronatem PTGHiŻDz i brali czynny udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich.

W naszej ocenie była to pracowita i owocna kadencja.
Zarządowi PTGHiZD przekazujemy podziękowania za wsparcie naszych działań, wszystkim członkom Sekcji Alergii Pokarmowej dziękujemy za współpracę i aktywny udział w organizowanych spotkaniach naukowych.

Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta
Dr hab. n. med. Andrea Horvath