Sprawozdanie 2014-2016

Przewodnicząca – prof. dr hab. Bożena Cukrowska
Sekretarz – dr hab. Anna Szaflarska-Popławska

  1. Udział w międzynarodowym projekcie Pro-Ce-De – kierownik projektu prof. Sybille Kolezthko (projekt zakończony w 2015 roku)
  2. Udział członków sekcji w 16th International Celiac Disease Symposium w Pradze, 21-24 czerwiec 2015. Prezentacja plakatowa: Cukrowska et al. – “Combination testing using a single MSH5 variant alongside HLA haplotypes improves coeliac disease risk prediction in the Polish population”
  3. Nadzór naukowy (przewodnicząca Komitetu Naukowego – prof. dr hab. Bożena Cukrowska) nad sympozjum naukowo-szkoleniowym organizowanym przez Polsko-Ukraińską Fundację Medycyny oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne Oddział w Lublinie pt. „Celiakia w codziennej praktyce lekarskiej”. Sympozjum odbyło się 4.03.2016 w Lublinie, liczba uczestników – 64 osoby , głównie lekarze gastrolodzy, alergolodzy, lekarze rodzinni i pediatrzy. Wykłady członków sekcji: B. Cukrowska – „Jak szybko i skutecznie diagnozować celiakię”, E. Cyrta-Jarocka – „Celiakia w zarysie i najnowsze doniesienia”
  4. Przygotowanie warsztatów celiakalnych oraz sesji celiakalnej na IX zjazd PTGHiŻDz, który odbędzie się 16-19 czerwca 2016
  5. Współpraca z Polskim Towarzystwem Alergologicznym i Polskim Towarzystwem Pediatrycznym mająca na celu podniesienie wiedzy lekarzy w zakresie diagnostyki celiakii (wykłady dla oddziałów w Białymstoku, Zielonej Górze, Łodzi, Szczecinie).
  6. Rozpoczęcie procesu zmiany zasad refundacji przez NFZ obowiązujących badań diagnostycznych (przeciwciał przeciwko transglutaminazie oraz deaminowanym peptydom gliadyny) zlecanych w poradniach.