Sprawozdanie z działalności sekcji hepatologicznej PTGHiŻ w okresie: czerwiec 2014 – maj 2016

Sekcja hepatologiczna Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Przewodnicząca sekcji hepatologicznej PTGHiŻ- dr hab. n. med. Irena Jankowska
Sekretarz sekcji hepatologicznej PTGHiŻ – dr hab. n. med. Anna Liberek

Sprawozdanie z działalności sekcji hepatologicznej PTGHiŻ w okresie: czerwiec 2014 – maj 2016

I. Organizacja (wspólnie z sekcją ds. zespołu metabolicznego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci). Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej: „ABC HEPATOLOGII DZIECIĘCEJ” – Warszawa 16-17 październik 2015 r.
Liczba uczestników – ok. 200

Ramowy program Konferencji:
I. Postępy w diagnostyce i leczeniu:

 • zatrucia u dzieci (paracetamolem i muchomorem sromotnikowym),
 • autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby oraz problemy nakładania,
 • dziecka z podwyższoną aktywnością aminotransferaz, cholestazą, hemochromatozą, hiperbilirubinemią (zespól Gilberta), hepatosplenomegalią, stłuszczeniem wątroby,
 • kamicy pęcherzyka żółciowego,
 • zespołu Wilsona,
 • nadciśnienia wrotnego u dzieci,
 • problem szczepień u dzieci z chorobami wątroby.
 • zmiany ogniskowej w wątrobie.

Omówiono również podstawowe zagadnienia związane z opieką nad dzieckiem otrzymującego immunosupresję oraz po przeszczepieniu wątroby.

II. Udział członków Sekcji Hepatologicznej PTGHiŻD. w postaci zaproszonych wykładów, prezentacji ustnych, plakatowych przewodniczenia sesji z zakresu hepatologii dziecięcej w następujących zjazdach:

 1. VIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Warszawa 22-24.05.2014,
 2. 21 ILTS Annual International Congress London, United Kingdom, 2014.06.04-2014.06.07
 3. 47 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN 2014) 09-12.06.2014 Jerozolima
 4. United European Gastroenterology Week, październik 2014, Wiedeń,
 5. Żółty noworodek i niemowlę. Przyczyny i postępowanie. Matka i dziecko we współczesnym świecie. Gdańsk 04.10.2014 r.
 6. Czy choroby rzadkie są rzadkie?- prezentacja przypadków chorób lizosomalnych z województwa pomorskiego. Szkoła Lizosomalna Gdańsk 06.03.2015 r.
 7. 24 Konferencja APASL: 24th Scientific Meeting of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver, Turcja Istambuł, 12 – 15 03. 2015.
 8. 8 Kongres Transplantacji Dzieci Międzynarodowego Stowarzyszenia Transplantacji Dzieci IPTA 2015, 28 – 31.03.2015 r. XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego – 11-13 czerwca 2015 Mikołajki XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego 2015, 03.09.2015 − 05.09.2015
 9. The European Association for the Study of the Liver wrzesień 2015 Bruksela
 10. XXXIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, 17.09.2015 − 19.09.2015 Wrocław, prezentacje ustne, prezentacja posterowe z zakresu hepatologii dziecięcej.
 11. Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne „Stany naglące w neonatologii” Poznań 20-21.11.2015 r.)
 12. Sympozjum „Piąte Sympozjum „Standardy Gastroenterologiczne, Hepatologiczne i Żywieniowe w Praktyce Lekarza Rodzinnego i Pediatry”, 20-21.11.2015 r. w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.
 13. International Conference: Pediatric Gastroenterology, Hepatobiliary, Transplantantation & Nutrition. Controversies and Consensus. New Dimension to Explore, Jaipur, Rajasthan, India 11-14 luty 2016
 14. 25 Konferencja APASL: The 25th Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver: 20-24.02.2016 Tokyo Japonia
 15. Konferencja warsztatowa (szkoleniowa) Polskiego Towarzystwa Wakcynologii „Szczepienia w gastroenterologii i reumatologii” (Warszawa, 19.03.2016 r.)
 16. 22 Międzynarodowy Kongres Przeszczepiania Wątroby (ILTS) Seul, 4-7 maja 2016 r.
 17. IV Wspólny Kongres PTŻK I PTŻKD i IX Warszawskie Forum Żywieniowe Serock 12-14.05.2016 – Sesja Żywienie w chorobach wątroby.
 18. Organizacja merytoryczna Sesji hepatologicznej na IX Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci w Bydgoszczy 16-18.06.2016 r.
 19. Konferencje i spotkania szkoleniowe z zakresu hepatologii dziecięcej o zasięgu lokalnym.

III Publikacje prac z zakresu tematyki hepatologiczno-metabolicznej członków PTGHiŻD (liczba prac pelnotekstowych)

 • Czasopisma z punktacją MNiSW – około 25 (głównie w Clin.Exp. Hepatology, Gastroenterol.Prakt., Standardy Med. Pediatria, Post. Nauk Med., Standardy Med. Pediatria, Klin.Ped., Med.Prakt.Pediatr., Pediatr.Pol., Klinika Pediatryczna, Med.Wieku Rozw, Forum Med. Rodz.)
  Łączna punktacja: 728 tys.
 • Czasopisma z punktacją IF – 25, łączny IF 116.665 (w tym praca P.Sochy N.Engl.J.Med. 2014 Impact Factor ISI: 55.873)

IV. Współpraca wieloośrodkowa:

 • Międzynarodowy projekt pod patronatem GPN i ESCAPE Network mający na celu stworzenie międzynarodowego rejestru pacjentów z ARPKD (Inicjator projektu: Mx C. Liebau, Department of Pediatrics, Koln, Niemcy
 • Badanie międzyośrodkowe, koordynowane przez Hannover Medical School ” Monitorowanie parametrów immunologicznych u pacjentów po przeszczepieniu wątroby w poszukiwaniu wskaźników optymalnej immunosupresji. Wieloośrodkowe, otwarte, prospektywne badanie obserwacyjne u dzieci z bezsteroidową immunosupresją po przeszczepieniu wątroby” akronim The ChilSFree Trial
 • Retrospective Study of the Natural History of Childhood Alpha-1 Antitrypsin Deficiency Associated Liver Disease – wieloośrodkowy projekt międzynarodowy z tworzeniem europejskiej bazy danych
 • Czynniki prognostyczne w badaniu ultrastrukturalnym hepatocytów u dzieci z niedoborem alfa-1-antytrypsyny- projekt NCN nr 2011/01/D/NZ5/01392
 • Ocena jakości życia u dzieci po przeszczepieniu wątroby z powodu atrezji dróg żółciowych
 • Ocena włóknienia i stłuszczenia wątroby u dzieci z niedoborem alfa-1-antytrypsyny metodą fibroscan i CAP oraz porównanie z biochemicznymi markerami włóknienia wątroby: APRI, GUCI- projekt statutowy IPCZD
 • Projekt NCN- poszukiwanie genów modyfikujących przebieg choroby Wilsona. Kierownik- A. Członkowska
 • Kids4Life- ocena techniki NMR Multiscan w obrazowaniu stopnia uszkodzenia wątroby- projekt UE w ramach Eurostar
 • Udział w opracowaniu Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej: “Zasady postępowania diagnostycznego i opieki nad chorymi z wrodzonym niedoborem alfa-1 antytrypsyny”

W ramach współpracy z Sekcją Metaboliczną PTGHiŻ w opracowaniu znajdują się następujące zagadnienia:

 • Kamica pęcherzyka żółciowego u dzieci
 • Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci

Przewodnicząca sekcji hepatologicznej PTGHiŻ- dr hab. n. med. Irena Jankowska
Sekretarz sekcji hepatologicznej PTGHiŻ – dr hab. n. med. Anna Liberek