Sprawozdanie Sekcji Motoryki PTGHiŻD za lata 2014-2016r

1/ Organizacja Sympozjum naukowego pt. „Motoryka i zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego – rola leczenia żywieniowego” we współpracy z Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego Dzieci, które odbyło się w Łodzi w dniach 13-14 marca 2015r.
Wiodącymi tematami były:

  1. Patofizjologia i klinika zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego
  2. Diagnostyka zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego
  3. Farmakologiczne i niefarmakologiczne leczenie zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego
  4. Leczenie żywieniowe w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego

Celem spotkania było stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń dla klinicystów i badaczy zajmujących się motoryką przełykowo-żołądkowo-jelitową, neurogastroenetrologią i czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego.
Przygotowanie programu sesji Sekcji Motoryki na IX Zjazd PTGHiŻD w Bydgoszczy
2/ Opracowanie standardów wykonywania i interpretacji badania pH-impedancji śródprzełykowej u dzieci (wysłane do druku w Standardach Medycznych).

Ewa Toporowska-Kowalska
Przewodnicząca Sekcji Motoryki PTGHiŻD

Beata Gębora-Kowalska
Sekretarz Sekcji Motoryki PTGHiŻD