Sprawozdanie 2012

Sekcja hepatologiczna Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Przewodnicząca sekcji – dr hab. med. Anna Liberek
Sekretarz sekcji – dr med. Sabina Więcek

Sprawozdanie z działalności sekcji w okresie: maj 2010 – kwiecień 2012

I. Konferencje i Sympozja Naukowo-Szkoleniowe.

1. Organizacja (wspólnie z sekcją ds. zespołu metabolicznego w gastroenterologii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci).
Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej:
„POSTĘPY W HEPATOLOGII DZIECIĘCEJ” – Gdańsk 25-26.03.2011

Liczba uczestników – ok. 300

Ramowy program Konferencji:
• Postępy w diagnostyce schorzeń hepatologicznych
• Żółtaczki u dzieci
• Niewydolność wątroby u dzieci
• Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby (NAFLD) u dzieci
• Toksyczne uszkodzenia wątroby
• Kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.
• Patologia wątroby i dróg żółciowych w wybranych schorzenia ogólnoustrojowych.
• Objawy pozawątrobowe w schorzeniach wątroby
• Jak diagnozować i kiedy leczyć przewlekłe zapalenia wątroby u dzieci?

Publikacja wybranych przez Komitet Naukowy Konferencji prac w Medycynie Wieku Rozwojowego oraz Forum Medycyny Rodzinnej

2. Warsztaty Hepatologiczne – XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Szczecinie 9-11 06.2011

3. Sesja hepatologiczna – Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Ossa 17-19.05.2012

4. XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego Wrocław 16-18.06.2011 – Prezentacja prac (postery) z zakresu hepatologii dziecięcej.

5. III Sympozjum „Standardy w Gastroenterologii, Hepatologii i Żywieniu Dzieci w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry” Warszawa18-19 listopad 2011 – Prezentacja prac z zakresu hepatologii dziecięcej

6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – III Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa. Zdrowie publiczne a pielęgniarstwo XXI wieku : nowe problemy, nowe wyzwania Rzeszów, 3-4 grudzień 2010 r. Prezentacja prac (postery) z zakresu hepatologii dziecięcej.

7. Członkowie sekcji brali czynny udział (przewodniczenie sesji hepatologicznej oraz prezentacja prac) podczas 44 Konferencji ESPHAN 2011 w Sorrento i 45 Konferencji ESPHAN 2012 w Sztokholmie.

8. Konferencje i spotkania szkoleniowe z zakresu hepatologii dziecięcej o zasięgu lokalnym (np. CZD w Warszawie, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w Gdańsku).

2. Publikacje prac z zakresu hepatologii dziecięcej członków PTGHiŻD (liczba prac pełnotekstowych).
Czasopisma polskie (punktacja MNiSW) – 21
Czasopisma polskie (punktacja IF) – 7
Czasopisma zagraniczne (punktacja IF) – 20

3. Współpraca wieloośrodkowa:
PEGAZ – Pediatryczna Grupa Autoimmunizacyjnego Zapalenia Wątroby – Koordynatorzy: dr med. M. Woźniak, dr hab. med. M.Woynarowski
Epidemiologia chorób wątroby u dzieci w Polsce – Koordynatorzy: dr hab. med. M.Woynarowski, dr med. M. Woźniak