Sprawozdanie z działalności Sekcji PTGHiŻD d/s Zespołu Metabolicznego w Gastroenterologii (2010-2012)

Przewodniczący: Dariusz Lebensztejn, Sekretarz: Wojciech Jańczyk
Sekcja liczy 18 członków.

Główny cel: wyznaczanie celów badawczych w zakresie epidemiologii, diagnostyki i leczenia niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (NAFLD) jako specyficznej manifestacji zespołu metabolicznego, współpraca badawcza, przygotowanie projektów badawczych i ich realizacja.
Cele dodatkowe: szkolenia w zakresie problematyki dotyczącej NAFLD, prace poglądowe
Działalność naukowa:
1) Przeprowadzono ankietę dotyczącą epidemiologii, diagnostyki i leczenia NAFLD w Polsce.
2) Realizowano wieloośrodkowy (Warszawa, Białystok, Rzeszów, Katowice) projekt badawczy MNiSW dotyczący NAFLD u dzieci pt. OCENA SKUTECZNOŚCI LECZENIA SUPLEMENTEM OLEJU RYBIEGO NIEALKOHOLOWEJ CHOROBY STŁUSZCZENIOWEJ WĄTROBY U DZIECI- BADANIE Z RANDOMIZACJĄ. Zakończenie projektu w 2012 roku.
3) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku we współpracy z IP-CZD w Warszawie dokonał oceny nieinwazyjnych serologicznych markerów włóknienia u pacjentów z NAFLD (Acta Biochim Pol 2011).
4) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje badania nad rolą adipokin w NAFLD (Post Nauk Med. 2010, Pol Merk Lek 2010, Adv Med. Sci 2010; Acta Biochim Pol 2011) i ultrastrukturą wątroby w NAFLD (Adv Med Sci 2011).
5) Kontynuowano współpracę wieloośrodkową w ramach grupy PEGAZ, dotyczącą epidemiologii chorób wątroby w Polsce (prezentacja na ESPGHAN 2012).
Działalność dydaktyczna:
D. Lebensztejn i P. Socha przygotowali wytyczne diagnostyki i leczenia NAFLD (Medical Science Review. Hepatologia 2010). Prace poglądowe dotyczące NAFLD opublikowali D. Lebensztejn (Pediatria po Dyplomie 2011), P. Socha (Med Wieku Rozw 2011), W. Jańczyk i P. Socha (Clin Res Hepatol Gastroenterol 2012). P. Socha jest współautorem wytycznych ESPGHAN dotyczących diagnostyki NAFLD u dzieci (JPGN 2012 /position paper/).

Sekcja, wspólnie z sekcją hepatologiczną PTGHiŻD zorganizowała konferencję naukową pt. „Postępy w Hepatologii Dziecięcej”, która odbyła się w Gdańsku w dniach 25-26. 03.2011 roku (około 300 uczestników). W trakcie VII Zjazdu PTGHIŻD sekcja zorganizowała sesję naukową dotyczącą zespołu metabolicznego i NAFLD. Członkowie sekcji prezentowali doniesienia naukowe na corocznych zjazdach ESPGHAN, UEGW, EASL (2012) oraz licznych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim.