Sprawozdanie z działalności Sekcji PTGHiŻD d/s Zespołu Metabolicznego w Gastroenterologii (2012-2014)

Przewodniczący: Dariusz Lebensztejn, Sekretarz: Wojciech Jańczyk
Sekcja liczy 18 członków.

Główny cel: wyznaczanie celów badawczych w zakresie epidemiologii, diagnostyki i leczenia niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (NAFLD) jako specyficznej manifestacji zespołu metabolicznego, współpraca badawcza, przygotowanie projektów badawczych i ich realizacja.
Cele dodatkowe: szkolenia w zakresie problematyki dotyczącej NAFLD, prace poglądowe

Działalność naukowa:
1) Ukończono realizację i przedstawiono wyniki wieloośrodkowego (Warszawa, Białystok, Rzeszów, Katowice) projektu badawczego MNiSW dotyczącego NAFLD u dzieci pt. Ocena skuteczności leczenia suplementem oleju rybiego niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby u dzieci – badanie z randomizacją (prezentacja UEGW 2012 i ESPGHAN 2013)
2) Przeprowadzono pilotażowe badania oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby nieinwazyjną metodą elastografii dynamicznej Fibroscan® (Echosens, Paryż, Francja) u pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby (IPCZD-Warszawa). (prezentacja ESPGHAN 2014).
3) Kontynuacja badań nad rolą adipokin w patogenezie NAFLD (Białystok)
3) Rozpoczęto badania skriningowe w kierunku deficytu lizosomalnej kwaśnej lipazy wśród pacjentów ze stłuszczeniem wątroby z grup ryzyka.
4) Rozpoczęto badania nad genetycznym tłem kamicy żółciowej –(IPCZD-Warszawa, Białystok)

Działalność naukowa i dydaktyczna:
Prace oryginalne:
• Wojciech Jańczyk, Piotr Socha, D. Lebensztejn, Aldona Wierzbicka, A. Mazur, Joanna Neuhoff-Murawska, P. Matusik. Omega-3 fatty acids for treatment of non-alcoholic fatty liver disease: design and rationale of randomized controlled trial. BMC Pediatr. 2013:13, e85
• Aldona Wierzbicka-Rucińska, Piotr Socha, Elżbieta Jurkiewicz, Joanna Neuhoff-Murawska, Wojciech Jańczyk, Mieczysław Litwin. Ocena rozkładu tkanki tłuszczowej metodą rezonansu magnetycznego u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby. Standardy Med. Pediatria, 2013 : 10, Nr 4, s. 536-543.
• Dariusz Lebensztejn, I. Białokoz-Kalinowska, M.Kłusek-Oksiuta, E.Tarasow, M. Wojtkowska, M. Kaczmarski. Serum fetuin A concentration is elevated in children with non-alcoholic fatty liver disease. Adv Med. Sci, 2014
• Joanna Maria Lotowska, Maria Sobaniec-Lotowska, Dariusz Lebensztejn. The role of Kupffer cells in the morphogenesis of non-alcoholic steatohepatitis – ultrastructural findings. Scand J Gastroenterol 2013; 48: 352-7
• Olga Niewiadomska, Dariusz Lebensztejn, Agnieszka Bakuła, Mikołaj Teisseyre, Piotr Czubkowski, Wojciech Kwiatkowski, Piotr Socha, Irena Jankowska. Charakterystyka kliniczna dzieci z kamicą żółciową pęcherzyka żółciowego – badanie dwuośrodkowe. Postępy Nauk Medycznych. 2014; 3: 145-149.

Prace poglądowe i kazuistyczne:
• Wojciech Jańczyk, Dariusz Lebensztejn, Piotr Socha,. Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa u dzieci – diagnostyka i leczenie. Gastroenterologia Praktyczna 2013: WS(1), s. 38-47
• Marek Woynarowski…..Dariusz Lebensztejn….. Obiektywizacja ocen w hepatologii. Medical Science Review – Hepatologia 2013; 7-36.
• Monika Klusek-Oksiuta, Joanna Raczkowska, Maciej Kaczmarski, Dariusz Lebensztejn. Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby i wrodzony niedobór alfa 1 antytrypsyny u 16-letniego chłopca – opis przypadku. Pediatr Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka. 2013; 15: 26-27

W trakcie VIII Zjazdu PTGHIŻD sekcja zorganizowała sesję naukową dotyczącą zespołu metabolicznego i NAFLD. Podczas kolejnego VIII Zjazdu Towarzystwa przygotowywana jest wspólnie z sekcją hepatologiczną sesja i warsztaty naukowe.
Członkowie sekcji prezentowali doniesienia naukowe na corocznych zjazdach ESPGHAN, UEGW, EASL, APASL oraz licznych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim.