Sprawozdanie z działalności Sekcji żywieniowej PTGHiŻDz za lata 2012-2014

Sekcja Żywieniowa obecnej kadencji liczy 34. członków.

1. W 2013 roku, w efekcie pracy członków Sekcji Żywieniowej, jak również innych ekspertów, powstał dokument w języku polskim zawierający podsumowanie 14 wytycznych i stanowisk ekspertów z ostatnich 5 lat, opracowanych przez Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP).
Każde opracowanie opatrzone zostało komentarzem odnoszącym zalecenia do polskiej rzeczywistości i codziennej praktyki klinicznej.
(Żywienie dzieci wytyczne i stanowiska towarzystw naukowych 2006-2012. Standardy Medyczne/Pediatria 2013;10;1:Suplement 2, pod redakcją H. Szajewskiej i A. Rybak)

2. Na VIII Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci przedstawione zostaną zaktualizowane „Zasady żywienia zdrowych niemowląt” – zalecenia utworzone przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w składzie: Hanna Szajewska, Piotr Socha, Andrea Horvath i Anna Rybak oraz konsultowane z szerokim gronem ekspertów (współautorzy: Anna Dobrzańska, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Jadwiga Charzewska, Alicja Chybicka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Danuta Gajewska, Ewa Helwich, Janusz Książyk, Hanna Mojska, Anna Stolarczyk, Halina Weker).
Zalecenia powstały pod patronatem poniższych instytucji:
‐ Instytut Matki i Dziecka
‐ Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
‐ Instytut Żywności i Żywienia
‐ Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii
‐ Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii Dziecięcej
‐ Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii
‐ Polskie Towarzystwo Pediatryczne
‐ Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
‐ Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
‐ Polskie Towarzystwo Dietetyki
‐ Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci
‐ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
‐ Warszawski Uniwersytet Medyczny
‐ Zespół Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
Zasady żywienia zdrowych niemowląt” zastąpią wcześniejszy schemat żywienia opracowany przez Zespół Ekspertów powołanych przez Konsultanta Krajowego ds. pediatrii z 2007 roku.

3. Na VIII Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci zorganizowaliśmy Sesję Sekcji Żywieniowej. Wykłady prezentowane przez wybitnych specjalistów obejmują tematy niedożywienia u dzieci hospitalizowanych, żywienia enteralnego w stanach ostrych oraz projektów Unii Europejskiej związanych z żywieniem, w których udział wzięły Polskie jednostki naukowe.

Prof.dr hab.n.med. Hanna Szajewska
Przewodnicząca Sekcji Żywieniowej

Dr n.med. Anna Rybak
Sekretarz Sekcji Żywieniowej