Sprawozdanie z pracy Sekcji Alergii Pokarmowej w latach 2012-2014

Przewodniczaca: dr hab.Elżbieta Jarocka-Cyrta
Sekretarz: dr n. med. Andrea Horwath
Sekcja liczy 17 członków.

24.11. 2013 roku odbyło się spotkanie Sekcji Alergii Pokarmowej, dotyczące ustalenia zasad stosowania preparatów mlekozastępczych w Polsce. Omawiano sposób interpretacji wskazań do zastosowania preparatów mlekozastępczych, wg NFZ, definicje poszczególnych chorób upoważniających do refundacji, zakres niezbędnych badań i sposób dokumentowania.

Sekcja Alergii Pokarmowej PTGHiŻD we spółpracy z Kliniką Pediatrii, Gastrenterologii i Alergologii Dziecięcj UM w Białymstoku zorganizowała konferencję naukową pt: „Rola alergii pokarmowej w patogenezie chorób przewodu pokarmowego u dzieci i u dorosłych”, która odbyła się w dniu 12.04.2014 w Białymstoku. W konferencji wzięło udział ponad 300 lekarzy różnych specjalności. Do wygłosznia wykładów zaproszono uznane autorytety w dziedzinie gastrologii i alergologii. Poruszano tematy dotyczące patogenezy, leczenia i diagnostyki schorzeń alergicznych przewodu pokarmowego, a także ezynofilowych schorzeń przewodu pokarmowego i nietolerancji pokarmowych. Wykładowcami byli między innymi prof. Maciej Kaczmarki, prof.Czerwionka–Szaflarska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, prof.Barbara Iwańczak, prof. Piotr Socha, prof. Zbigniew Bartuzi, prof. Krzysztof Buczyłko.

W związku z mającym odbyć się w maju 2014 roku VIII Ogólnopolskim Zjazdem Polskiego Towarzystwa Gastrologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Sekcja Alergii Pokarmowej przygotowała sesję, w której omówione będą „gorące” tematy takie jak interwencje żywieniowe w zapobiegniu alergii na pokarmy, eozynofiowe schorzenia przewodu pokarmowego, kontrowersyjne metody diagnostyczne. Do udziału w sesji przyjęli zaproszenie: prof. Hanna Szajewska i prof. Jon Vanderhoof.

Ponadto w analizowanym okresie członkowie sekcji brali czynny udział w konferancjach poświęconych problematyce alergii na pokarmy:
1. Czwarte Sympozjum: standardy gastrologiczne, hepatologiczne i żywieniowe w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry. Wykład: „Nietolerancje pokarmowe”.
2. III Sympozjum Alergii na Pokarmy – standardy diagnostyki i leczenia 2014, 7-8 marca 2014 Bydgoszcz. Wykład: „Eozynofilowe zapalenie przełyku i proctocolitis– jak często mamy do czynienia i w jakich okolicznościach”.