Sprawozdanie sekcji celiakalnej 2012 – 2014

Praca przygotowana przez członków Sekcji pochodzących z 5 różnych ośrodków gastroenterologii pediatrycznej „Podwyższone stężenie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej, a rozpoznanie celiakii – polskie badanie wieloośrodkowe” została wysłana do publikacji w Pediatrii Współczesnej – nadal oczekuje na publikację.

Zakończono 2 wieloośrodkowe programy badawcze prowadzone w ramach działalności Sekcji Celiakalnej tj. „Ocena częstości występowania celiakii u pacjentów z zespołem Downa – badanie wieloośrodkowe” oraz „Ocena jakości życia u dzieci z celiakią” – owocem tych badań są streszczenia wysłane na Zjazd PTGHIŻD w 22-24.05.2014 w Warszawie, a w opracowaniu są pełnotekstowe prace do czasopism medycznych.