SPRAWOZDANIE 2012-2014

Sekcja hepatologiczna Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Przewodnicząca sekcji hepatologicznej PTGHiŻ- dr hab. med. Anna Liberek
Sekretarz sekcji hepatologicznej PTGHiŻ – dr med. Sabina Więcek

Sprawozdanie z działalności sekcji hepatologicznej PTGHiŻ w okresie: czerwiec 2012 – maj 2014

I. Konferencje i Sympozja Naukowo-Szkoleniowe.
1. XVI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego Białystok 31.05.-02.06.2012 – Wykłady, przewodniczenie sesji, prezentacje ustne, prezentacje posterowe z zakresu hepatologii dziecięcej (członkowie PTGHiŻD).
2. XVII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego Warszawa 29-31.05.2014 – Wykłady, przewodniczenie sesji, prezentacje ustne, prezentacja posterowe z zakresu hepatologii dziecięcej (członkowie PTGHiŻD).
3. Sympozjum „IV Standardy w Gastroenterologii, Hepatologii i Żywieniu Dzieci w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry” Warszawa 22-23 listopad 2013 – Sesja (dyskusja ekspertów) poświęcona problemom hepatologiczno-metabolicznym u dzieci (członkowie PTGHiŻD).
4. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Kraków 20-22.06.2013 – prezentacje ustne, prezentacja posterowe z zakresu hepatologii dziecięcej. (członkowie PTGHiŻD).
5. 46 Konferencja The 46 Annual Meeting of The European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 8 – 11 May 2013 Londyn (prezentacje prac z zakresu hepatologii dzieci – członkowie PTGHiŻ)
6. Falk Symposium 190 i 191
October 2 – 5, London, United Kingdom VI FALK GASTRO-CONFERENCE (Part I) Challenges in the Care of IBD in Patients of All Ages, Liver Diseases in 2013 Advances in Pathogenesis and Treatment (Part II): – prezentacje posterowe (członkowie PTGHiŻD).
7. Konferencje i spotkania szkoleniowe z zakresu hepatologii dziecięcej o zasięgu lokalnym.

II Publikacje prac z zakresu tematyki hepatologiczno-metabolicznej członków PTGHiŻD (liczba prac pełnotekstowych)
• Czasopisma z punktacją MNiSW – około 20 (głównie w Pediatria Współczesna, Gastroenterologii, Hepatologia i Żywienie Dzieci oraz Standardy Medyczne Pediatria)
• Czasopisma z punktacją IF – 28

III. Współpraca wieloośrodkowa:

PEGAZ – Pediatryczna Grupa Autoimmunizacyjnego Zapalenia Wątroby – Koordynatorzy: dr med. M. Woźniak, dr hab. med. M.Woynarowski
Epidemiologia chorób wątroby u dzieci w Polsce – Koordynatorzy: dr hab. med. M.Woynarowski, dr med. M. Woźniak

W ramach współpracy z Sekcją Metaboliczną PTGHiŻ
• Kamica pęcherzyka żółciowego u dzieci
• Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci

Badania wieloośrodkowe planowane do zgłoszenia na „Warsztatach hepatologiczno-metabolicznych” podczas VIII Ogólnopolskiego Zjazdu PTGHiŻD 22-24.05.204 w Warszawie:
• Hipertransaminazemia – problem diagnostyczny, makroenzymy.
• Epidemiologia schorzeń wątroby w dzieci w Polsce.
IV. We współpracy z Sekcją Metaboliczną PTGHiŻ opracowanie syllabusa z zakresu hepatologii dziecięcej w ramach programu specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej.

Przewodnicząca sekcji hepatologicznej PTGHiŻ- dr hab. med. Anna Liberek
Sekretarz sekcji hepatologicznej PTGHiŻ – dr med. Sabina Więcek