SPRAWOZDANIE 2012-2014

Przygotowanie programu sesji Sekcji Motoryki na VIII Zjazd PTGHiŻD.
Opublikowanie pracy wieloośrodkowej oceniającej zasady kwalifikacji do zabiegów antyrefluksowych dzieci poddawanych wytworzeniu gastrostomii w Polsce w latach 2000- 2010 (EJCN 2013).

Planowane sympozjum Sekcji Motoryki (we współpracy z PTŻKD) „ Żywienie kliniczne w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego” – wstępny termin luty 2015 r.

Ewa Toporowska-Kowalska