Sprawozdanie z działalności Sekcji Motorycznej za lata 2010 – 2012

Kraków dn. 11.04.2012 r.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Motorycznej za lata 2010 – 2012

W okresie sprawozdawczym spotkanie Sekcji Motorycznej odbyło się podczas V Małopolskich Warsztatów Gastrologii Dziecięcej w dn. 20 maja 2011 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Tematyka spotkania obejmowała problematykę pozaprzełykowej postaci choroby refluksowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na manifestacją w układzie oddechowym. Przedstawiciele wiodących ośrodków zajmujących się motoryką przewodu pokarmowego u dzieci w Polsce, między innymi z Białegostoku, Łodzi, Bydgoszczy, podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą na ten temat. W trakcie sesji również przedstawiono w formie warsztatowej nowoczesne technik diagnostycznych: impedancja z pH-mtetrią, pH-metrii gardłowej i manometrię wysokiej rozdzielczości refluksowej. Ponadto były prezentowane prace związane z tematyką zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego. W Warsztatach wzięło udział około 100 uczestników.

Poza tym spotkaniem członkowie Sekcji wygłaszali i prezentowali prace z zakresu motoryki przewodu pokarmowego podczas innych spotkań naukowych organizowanych w kraju i za granicą. Między innymi podczas XXXI Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Szczecinie (K.Fyderek- Refluks żołądkowo-przełykowy a choroba refluksową u niemowląt skala problemu), III Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (K.Fyderek –Właściwe podejście do ulewań i wymiotów w okresie wczesnego dzieciństwa). Ponadto praca A. Górecka – Tuteja, i wsp. pt., The Characteristic of Gastro-Esophageal refluks in children with otitis media with effusion using multichannel impedance Combined Dual pH– metry, była prezentowana podczas 44 zjazdu ESPGHAN w Sorrento w maju 2011 r.

Krzysztof Fyderek
Przewodniczący Sekcji Motoryki