Sprawozdanie 2010-2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI CELIAKALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I ŻYWIENIA DZIECI W LATACH 2010-2012

W dniu 10.04.2010 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Celiakia – na progu przełomu?” zorganizowana przez Sekcję Celiakalną PTGHiŻD oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W konferencji uczestniczyło ponad 300 pacjentów, rodziców dzieci chorych na celiakię, dietetyków i lekarzy, którzy w czasie dwóch sesji wspólnych wysłuchali pięciu wykładów dotyczących nowych aspektów patogenetycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych w celiakii. W trzeciej sesji dla lekarzy odbywającej się równolegle z sesją dla pacjentów przedstawiony został wykład na temat ryzyka występowania chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z celiakią oraz omówione zostały projekty badawcze.

Obecnie w ramach działalności naukowej Sekcji Celiakalnej PTGHiŻD prowadzone są dwa wieloośrodkowe projekty badawcze. Badanie „Ocena jakości życia dzieci i młodzieży chorującej na celiakię” kierowane jest przez dr med. Piotra Dziechciarza i znajduje się na etapie zbierania materiału. Projekt „Ocena częstości występowania celiakii u dzieci z zespołem Downa” prowadzony jest przez dr med. Anettę Soroczyńska-Wrzyszcz i dr hab.n.med. A.Szaflarską-Popławską znajduje się również na etapie zbierania materiału.

Sekcja Celiakalna PTGHiŻD liczy obecnie 36 aktywnych członków.

Przewodnicząca Sekcji Celiakalnej PTGHiŻD
Dr hab.n.med. A.Szaflarska-Popławska