Składki członkowskie


Składka za członkostwo w PTGHiŻD wynosi 50 zł rocznie.


Składkę należy wpłacać na konto:

    Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
    Al. Dzieci Polskich 20
    04-730 Warszawa

    

Bank Zachodni S.A.

Numer Konta: 89 1090 1753 0000 0001 1508 2977

Opłacanie składek uprawnia do:

  • zniżki w opłatach za uczestnictwo w kongresach i konferencjach organizowanych przez PTGHiŻD
  • do darmowej prenumeraty kwartalnika “Pediatria współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka”, będącego oficjalnym czasopismem PTGHiŻD
  • korzystania z konkursów i nagród organizowanych w ramach PTGHiŻD
  • pierwszeństwo w szkoleniach i kursach organizowanych przez PTGHiŻD

Zgodnie ze Statutem PTGHiŻD (par. 12, pkt. 2.) “…członkostwo zwyczajne ustaje na skutek skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 2 lat, mimo pisemnego upomnienia”.

Pytania dotyczące składek można kierować do skarbnika PTGHiŻD na adres:
i.jankowska@czd.pl