Przypadki endoskopowe

Zachęcamy do dokumentowania wykonywanych przez Państwa badań i przesyłania ich do Sekcji Endoskopowej.
Przypadki będą „publikowane” na stronie PTGHiŻD. Jeżeli uda się zebrać odpowiednią liczbę dobrze udokumentowanych przypadków to powstanie baza przydatna na egzaminach specjalizacyjnych !!
Nadesłane materiały powinny zawierać:

  1. Tytuł
  2. Opis pacjenta (inicjały, płeć wiek)
  3. Opis wskazań do wykonania badania (dolegliwości, objawy, wyniki laboratoryjne itp.).
  4. Dokumentację zdjęciową lub filmową
  5. Opis badania.
  6. Komentarz
  7. Dane autora

Liczymy, że każdy z ośrodków prześle przynajmniej 2-3 przypadki w ciągu roku.

Lista opisanych przypadków endoskopowych: