Przełyk Barretta

Przełyk Barretta jest nadal rzadko rozpoznawany u dzieci. Brak jest wiarygodnych badań określających jego częstość w tej grupie wiekowej. Z tych powodów warto jest przejrzeć wyniki badań wykonanych w naszych pracowniach i scharakteryzować grupę dzieci z przełykiem Barretta.
Zgodnie z propozycją zgłoszoną na Warsztatach Endoskopowych zapraszamy do współpracy. Zebrane informacje należy umieścić w pliku Excela (załącznik do niniejszej wiadomości) i przesyłać na adres adda@esculap.pl w nieprzekraczalnym terminie 15.01.2014 (chodzi o to, aby zdążyć na zjazd PTGHiŻD). Prosimy o objecie analizą możliwie długiego okresu czasu, optymalnie okres od 1.01.2004 do 31.12.2013.

ZałącznikWielkość
Przełyk Barretta.xls35 KB