Plan pracy 2012-2014

  1. Opracowanie i opublikowanie w języku polskim wytycznych i stanowisk ekspertów opracowanych przez Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii I Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Amerykańsą Akademię Pediatrii (AAP) z ostatnich 5 lat.
  2. Współpraca z Sekcją Alergologiczną w badaniu niemowląt 12-miesięcznych na diecie hipoalergicznej w zakresie oceny stanu odżywienia i zwyczajów żywieniowych.
  3. Organizacja Sesji Żywienia na Sympozjum PTGHiŻD w 2014r.