Nieswoistych zapaleń jelit

Jarosław Kierkuś (przewodniczący) e-mail: j.kierkus@med-net.pl
Małgorzata Sładek (sekretarz) e-mail: misladek@cyf-kr.edu.pl