Motoryczna

Przewodniczący: Ewa Toporowska-Kowalska (e-mail: etka@op.pl)
Sekretarz: Beata Gębora-Kowalska (email: bgkowalska@wp.pl)