JOANNA PAWŁOWSKA – WICEPREZES

Prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut ”Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
j.pawlowska@ipczd.pl