JAROSŁAW KWIECIEŃ – PREZES

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu
ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
adres mailowy: jkwiecien@sum.edu.pl