Endoskopowa

Marek Woynarwoski (przewodniczący): m.woynarowski@czd.pl
Stanisław Pieczarkowski (sekretarz): stpiecz@wp.pl


Zapraszamy do pracy w sekcji endoskopowej wszystkich, którzy zajmowali się, zajmują się, planują zajmować się lub po prostu są sympatykami endoskopii. Sekcja jest otwarta dla wszystkich członków PTGHiŻD a zgłoszenie się do sekcji wymaga jedynie przesłania do przewodniczącego i sekretarza informacji o gotowości do pracy wraz z podaniem danych kontaktowych (nr telefonu, adres pocztowy oraz adres poczty zwykłej i elektronicznej).