ENDOSKOPIA STAN W 2012

Szanowni Państwo,
Zgodnie z planem pracy Sekcji Endoskopowej w listopadzie 2012 na stronie Sekcji Endoskopowej umieszczono zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym określającym stan endoskopii dziecięcej w Polsce. 21 ośrodków endoskopowych przesłało informacje – dziękuję.
Wynik opracowania zamieszczony jest na stronie Sekcji Endoskopowej.
Bardzo proszę o przesyłanie na adres poczty elektronicznej m.woynarowski@czd.pl uwag do tekstu do dnia 15.05.13. Po tym terminie będę chciał przesłać pracę do publikacji w Pediatrii Współczesnej.
Praca będzie też zgłoszona w przyszłym roku na zjazd PTGHiŻD.

ZałącznikWielkość
endoskopia 2012.docx95.44 KB