dr hab. n. med. ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ – SEKRETARZ

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
aleksandra.banaszkiewicz@wum.edu.pl