Członkostwo w PTGHiZD

Kandydat na członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci składa deklarację
członkowską podpisaną przez dwóch członków wprowadzających (członkowie
wprowadzający muszą być członkami zwyczajnymi PTGHiŻD) do Zarządu
Głównego PTGHiŻD. Deklarację należy przesłać na adres PTGHiŻD.
Zarząd główny na mocy uchwały rozpatruje przyjęcie
nowego członka zwyczajnego do PTGHiŻD.

Kandydat zostaje powiadomiony o
decyzji Zarządu Głównego pocztą elektoniczną.

Poniżej dostepna jest nasza deklaracja członkowska w formacie .docx

ZałącznikWielkość
Deklaracja członkowska.doc29 KB