Celiakalna

Bożena Cukrowska (przewodnicząca) e-mail: b.cukrowska@czd.pl
Anna Szaflarska – Popławska (sekretarz) e-mail: aszaflarska@wp.pl