ANNA LIBEREK – CZŁONEK ZARZĄDU

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny.
Oddział Pediatrii Szpitala św. Wojciecha. ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
e-mail: alib@gumed.edu.pl