Alergii pokarmowej

Przewodnicząca Sekcji Alergii Pokarmowej PTGHiZD: dr hab. Andrea Horvath (e-mail: andrea.hania@gmail.com)
Sekretarz Sekcji Alergii Pokarmowej PTGHiZD: dr hab. Elżbieta Jarocka-Cyrta (e-mail: ejarocka@op.pl)