Aktualności i ogłoszenia

X Ogólnopolski Zjazd PTGHiŻD, Lublin 24-26. maja 2018

Data: 
Nie, 2018-01-06

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zbliżającego się Zjazdu naszego Towarzystwa. Uruchomiony został panel umożliwiający wysyłanie streszczeń. Wszystkie informacje organizacyjne, w tym wstępny program zjazdu, formularz rejestracyjny oraz informacje o opłatach znajdują się na stronie www.

Konferencja naukowo-szkoleniowa “Żywienie dziecka wczoraj i dziś – Standardy opieki dietetycznej w pediatrii”, Kraków 14.04.2018

Data: 
Nie, 2018-01-06

Zapraszamy do udziału w konferencji “Żywienie dziecka wczoraj i dziś – Standardy opieki dietetycznej w pediatrii”, która odbędzie się w Centrum Dydaktyczno – Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie w dniu 14.04.2018 r. Informacje o konferencji znajdują się na stronie www.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTGHiŻD – Warszawa, 24. listopada 2017, godz. 17.00

Data: 
Nie, 2017-10-29

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, które odbędzie się w Warszawie w budynku Instytutu “Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” przy Al. Dzieci Polskich 20 w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 17.00. Przedmiotem Walnego Zgromadzenia ma być zmiana statutu Towarzystwa uzasadniona koniecznością uporządkowania jego postanowień oraz usprawnienia funkcjonowania Towarzystwa, zgodnie ze składanymi jeszcze za kadencji poprzedniego Zarządu propozycjami. Osoby nie mogące być obecne tego dnia w Warszawie bardzo prosimy o upoważnienie innego członka PTGHiZD do głosowania w ich imieniu. Druk pełnomocnictwa oraz szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

  1. Powiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Druk pełnomocnictwa
  3. Regulamin walnego zgromadzenia
  4. Projekty uchwał

Standardy Gastroenterologiczne, Hepatologiczne i Żywieniowe w praktyce Lekarza Rodzinnego i Pediatry

Data: 
Nie, 2017-10-29

Zapraszamy do udziału w odbywającym się pod patronatem PTGHiŻD szóstym sympozjum “Standardy Gastroenterologiczne, Hepatologiczne i Żywieniowe w praktyce Lekarza Rodzinnego i Pediatry” które odbędzie się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w dniach 24-25. listopada 2017.
W załączeniu program sympozjum

Warsztaty Endoskopowe – 40-lecie endoskopii dziecięcej w Polsce

Data: 
Nie, 2017-10-29

Zapraszamy do udziału w Warsztatach Endoskopowych trakcie szóstego sympozjum “Standardy Gastroenterologiczne, Hepatologiczne i Żywieniowe w praktyce Lekarza Rodzinnego i Pediatry” które odbędzie się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w dniach 24-25. listopada 2017.
W załączeniu program warsztatów

X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Data: 
Śro, 2017-09-27
banner


Link do strony zjazdu

Kierownicy naukowi:
dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, prof. nadzw.
dr hab. Jarosław Kwiecień, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Komitet naukowy:
dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, prof. nadzw.
dr hab. Jarosław Kwiecień, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Komitet organizacyjny:
dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, prof. nadzw.
dr hab. Jarosław Kwiecień

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Klinika Pediatrii III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Organizator:
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Organizator wykonawczy:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl

Ogłoszenie Sekcji Alergii Pokarmowej PTGHiZD

Data: 
Nie, 2017-06-18

Szanowne Koleżanki i Koledzy !
W ostatniej dekadzie obserwuj się znaczący wzrost zapadalności na eozynofilowe zapalnie przełyku, zarówno u dorosłych jaki u dzieci. W wielu ośrodkach na świecie prowadzone są intensywne badania dotyczące patogenezy, historii naturalnej i efektywności różnych sposobów leczenia EZP, co skutkuje częstymi zmianami wytycznych odnoszących się do diagnostyki i leczenia tego schorzenia.
Ostanie badania epidemiologiczne dotyczące występowania EZP u dzieci w Polsce prowadzone były pod kierownictwem Prof.Barbary Iwańczak w 2010 roku. Czytaj dalej »

Serdecznie zapraszamy na II Małopolskie Dni Gastrologii Dziecięcej

Data: 
Czw, 2017-06-08

Spotkanie odbędzie się w Krakowie 29-30.09.2017 r. pod patronatem PTGHiŻD
Więcej szczegółów na stronie www

Konkurs ofert na organizację X Ogólnopolskiego Zjazdu PTGHiZD, Lublin 2018

Data: 
Śro, 2017-05-10

Zapraszamy firmy zajmujące się organizacją konferencji medycznych do składania ofert na organizację X Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD), który odbędzie się w Lublinie w maju 2018.
Wymagania ofertowe w załączonym pliku.

XII Warszawskie Forum Żywieniowe 20-21.10.2017

Data: 
Nie, 2017-04-02

Dwa Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci patronują XII Warszawskiemu Forum Żywieniowemu, które odbędzie się w malowniczym i urokliwym Hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy w dniach 20-21.10.2017. Już dziś prosimy o zarezerwowanie tego terminu w swoim kalendarzu.
Wstępny program konferencji.

4th International Symposium on Pediatric Inflammatory Bowel Disease, Barcelona 13-16. września 2017

Data: 
Sob, 2017-04-01

ESPGHAN zaprasza na sympozjum poświęcone w całości nieswoistym zapaleniom jelit u dzieci, które odbędzie się w Barcelonie (Hiszpania) w dniach 13-16.09.2017.
Termin nadsyłania streszczeń: 07.05.2017.
Termin rejestracji uczestników: 25.06.2017
Strona www sympozjum.

SZKOLENIA ESPGHAN – 2017

Data: 
Sob, 2017-03-18

ESPGHAN opublikował plan wydarzeń edukacyjnych na rok 2017.
Zapraszamy do zapoznania się i uczestnictwa.

Konferencja: Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś, Kraków 22.04.2017

Data: 
Nie, 2017-02-26

Zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową ” Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś” organizowanej przez Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.

Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy ulicy Łazarza w Krakowie
Link do strony: www.zywieniedziecka.eu

Konferencja objęta patronatem PTGHiŻD

SZKOLENIA ESPGHAN

Data: 
Śro, 2016-11-16

Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących planowania i prowadzenia badań klinicznych, które odbędą się w dniach 12-14. stycznia 2017 w Budapeszcie (Węgry). Szczegóły TUTAJ