Aktualności i ogłoszenia

Zmarł doc. Jan Józefczuk

Data: 
Czw, 2019-06-28

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25.06.2019 zmarł doc. Jan Józefczuk, znakomity pediatra i gastrolog, ceniony lekarz i naukowiec. Był wieloletnim ordynatorem oddziałów szpitalnych w Nowej Dębie, a następnie w Sandomierzu. Przez wiele lat zaangażowany w działania na rzecz gastroenterologii dziecięcej. Od roku 2018 Członek Zarządu Głównego PTGHiZD. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Sympozjum „Alergia na pokarmy” Tomaszkowo k. Olsztyna 24-25. maja 2019

Data: 
Śro, 2019-03-20

Sekcja Alergii Pokarmowej PTGHiZD zaprasza na coroczne sympozjum “Alergia na pokarmy”, które odbędzie się w Tomaszkowie k. Olsztyna w dniach 24-25. maja 2019. Dalsze informacje będą umieszczane na stronie www.alergiapokarmowa2019.pl

W imieniu Sekcji Alergii Pokarmowej
Prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta
Doc. Andrea Horvath

Konkurs na najlepsze prace opublikowane przez członków PTGHiZD

Data: 
Śro, 2019-03-20

Zarząd Główny PTGHiŻD ogłasza kolejną edycję konkursu na nagrodę naukową za najlepszą pracę opublikowaną przez członka PTGHiZD w roku 2018. Regulamin przyznawania nagród naukowych znajduje się na stronie PTGHiZD w zakładce dokumenty. Ze względu na fakt, że następny Zjazd Towarzystwa będzie miał miejsce w 2021 roku, ZG postanowił przyznawać nagrody przez 3 kolejne lata co rok. Zgłoszenia uprzejmie prosimy o przesłanie na adres Sekretarza Towarzystwa (abanaszkiewicz@wum.edu.pl) do 30 kwietnia 2019 roku.
Zgłoszenie musi zawierać: nazwiska wszystkich autorów, tytuł pracy, nazwę czasopisma, rok publikacji, tom, strony.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków PTGHiZD – Lublin 24-26.05.2018

Data: 
Śro, 2018-07-29

W dniach 24-26 maja 2018 roku w Lublinie odbył się X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD), którego organizatorem była prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska. Zjazdy PTGHiŻD są podstawową formą współpracy i rozwoju naszego Towarzystwa, okazją do przedstawienia wyników własnych prac oraz pogłębienia wiedzy a także do spotkań towarzyskich. Udział gości zagranicznych był okazją do wymiany poglądów wykraczającej poza dotychczasowe dyskusje toczone w naszym środowisku. Sesje tematyczne zostały w całości zorganizowane przez Sekcje Specjalistyczne PTGHiŻD.

Nowymi członkami honorowymi Towarzystwa została prof. Danuta Celińska-Cedro oraz dr Jan Pertkiewicz.

Podczas walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybory władz Towarzystwa. Prezesem PTGHiŻD na następną kadencję 2018-2021 został wybrany dr hab. Jarosław Kwiecień z Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu. W trakcie Walnego Zebrania członków PTGHiŻD udzielono absolutorium ustępującym władzom oraz wyrażono uznanie dla ich osiągnięć. W skład Zarządu Głównego PTGHiŻD wybrano: prof. Joannę Pawłowską, prof. Elżbietę Czkwianianc, prof. Annę Liberek, dr hab. Małgorzatę Sładek, dr hab. Aleksandrę Banaszkiewicz i dr hab. Jana Józefczuka.

Odbyły się także wybory do Sekcji Specjalistycznych. Przewodniczącymi i sekretarzami Sekcji zostali:

 • Sekcji Motorycznej: dr Marcin Banasiuk – przewodniczący, dr Łukasz Cichy – sekretarz
 • Sekcji Alergii Pokarmowej: dr hab. Andrea Horvath – przewodniczący, dr hab. Elżbieta Jarocka-Cyrta – sekretarz
 • Sekcji Zespołu Metabolicznego: prof. Dariusz Lebensztejn – przewodniczący; dr Wojciech Jańczyk – sekretarz
 • Sekcji Nieswoistych Zapaleń Jelit: dr hab. Małgorzata Sładek – przewodniczący, prof. Jarosław Kierkuś – sekretarz
 • Sekcji Hepatologicznej: prof. Anna Liberek – przewodniczący, prof. Irena Jankowska – sekretarz
 • Sekcji Trzustkowej: dr hab. Grzegorz Oracz – przewodniczący, prof. Elżbieta Czkwianianc – sekretarz
 • Sekcji Celiakalnej: prof. Bożena Cukrowska – przewodniczący, dr hab. Anna Szaflarska-Popławska – sekretarz
 • Sekcji Żywieniowej: prof. Piotr Socha – przewodniczący, dr Anna Bannon – sekretarz
 • Sekcji Endoskopowej: dr Stanisław Pieczarkowski – przewodniczący, prof. Marek Woynarowski – sekretarz
Do nadania godności Członka Honorowego zgłoszeni zostali prof. Barbara Kamińska, prof. Józef Ryżko, prof. Halina Woś.

Obecnie Zarząd pracuje nad rozwojem i utrzymaniem specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej. Planowany jest dalszy rozwój współpracy międzyośrodkowej oraz szkolenia młodych lekarzy i naukowców we współpracy z Europejskim Towarzystwem Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN).

W czasie Zjazdu przyznano nagrody za najlepsze prace oryginalne opublikowane przez członków Towarzystwa w latach 2016-2017. Laureatami zostali: I nagrody – Marcin Banasiuk, Aleksandra Banaszkiewicz, Marcin Dziekiewicz, Andrzej Załęski, Piotr Albrecht. Values from three-dimensional high-resolution anorectal manometry analysis of children without lower gastrointestinal symptoms. Clin Gastroenterol Hepatol 2016;14:993-1000. II nagrody – Joanna Sieczkowska, Dorota Jarzębicka, Aleksandra Banaszkiewicz, Anna Płocek, Agnieszka Gawrońska, Ewa Toporowska-Kowalska, Grzegorz Oracz, Monika Męglicka, Jarosław Kierkuś. Switching between infliximab originator and biosimilar in paediatric patients with inflammatory bowel disease. Preliminary observations. J Crohns Colitis 2016;10:127-132. III nagrody – Grażyna Rowicka, Hanna Dyląg, Jadwiga Ambroszkiewicz, Agnieszka Riahi, Halina Weker, Magdalena Chełchowska. Total oxidant and antioxidant status in prepubertal children with obesity. Oxid Med Cell Longev 2017;2017:5621989.

Podczas Zjazdu przyznano również nagrody za najlepsze zaprezentowane prace: z gastrologii – Agnieszka Swoińska i wsp.: Połączenia międzykomórkowe w celiakii – zmiany ultrastrukturalne jako marker nieprawidłowego funkcjonowania bariery jelitowej (IP CZD). z hepatologii – Anna Bobrus-Kociej i wsp.: Ocena całkowitej zawartości lipidów w wątrobie metodą spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego u otyłych dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby (Białystok). z żywienia – Kinga Kowalska-Duplaga i wsp.: Wpływ wyłącznego leczenia żywieniowego na mikrobiom jelitowy u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (prezentacja ustana na sesji Sekcji NZJ).

W imieniu Zarządu dziękujemy Komitetowi Organizacyjnemu za przygotowanie Zjazdu. Kolejny Ogólnopolski Zjazd PTGHiŻD odbędzie się w 2021 roku w Katowicach.

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków PTGHiZD – Lublin 25.05.2018

Data: 
Śro, 2018-05-23

Zarząd Główny PTGHiZD podaje do wiadomości planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się w Lublinie w dniu 25.05.2018 w godzinach 18.30-20.00 w salach Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, ul. Grottgera 2.
Planowany porządek obrad

Kandydaci w wyborach do władz PTGHiZD

Data: 
Pia, 2018-05-18

Zgodnie z Regulaminem Wyborczym, Zarząd Główny PTGHiZD ogłasza kandydatury do władz Towarzystwa zgłoszone do wyborów, które odbędą się w trakcie Walnego Zgromadzenia w Lublinie w dniu 25.05.2018. Zarząd Główny rekomenduje przedłużenie kadencji wszystkich członków obecnych władz, wybranych na swoją pierwszą kadencję w trakcie poprzednich wyborów. Oznacza to, że kandydatami są:

  1) Kandydat do funkcji Prezesa Towarzystwa – JAROSŁAW KWIECIEŃ
  2) Kandydaci do Zarządu Głównego:
 • JOANNA PAWŁOWSKA
 • ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ
 • ANNA LIBEREK
 • IRENA JANKOWSKA
 • ELŻBIETA CZKWIANIANC
 • MAŁGORZATA SŁADEK
  3) Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:
 • BARTOSZ KORCZOWSKI
 • GRZEGORZ ORACZ
 • SABINA WIĘCEK

W trakcie Walnego Zgromadzenia dopuszczalne jest zgłaszanie innych Kandydatów.
Ponieważ już według poprzedniego Statutu PTGHiZD Przewodniczący Sekcji Specjalistycznych pełnią tę funkcję przez 4 lata, nie są przewidywane nowe wybory Przewodniczących Sekcji, którzy 2 lata temu zostali wybrani po raz pierwszy na nową kadencję. Wyjątkiem będzie sytuacja gdy zostanie zgłoszony wniosek o odwołanie któregoś z Przewodniczących, lub gdy ktoś z obecnie pełniących tę funkcję sam złoży rezygnację.

Z upoważnienia Zarządu Głównego
Jarosław Kwiecień, Prezes PTGHiZD

X Ogólnopolski Zjazd PTGHiŻD, Lublin 24-26. maja 2018

Data: 
Nie, 2018-01-06

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zbliżającego się Zjazdu naszego Towarzystwa. Uruchomiony został panel umożliwiający wysyłanie streszczeń. Wszystkie informacje organizacyjne, w tym wstępny program zjazdu, formularz rejestracyjny oraz informacje o opłatach znajdują się na stronie www.

Konferencja naukowo-szkoleniowa “Żywienie dziecka wczoraj i dziś – Standardy opieki dietetycznej w pediatrii”, Kraków 14.04.2018

Data: 
Nie, 2018-01-06

Zapraszamy do udziału w konferencji “Żywienie dziecka wczoraj i dziś – Standardy opieki dietetycznej w pediatrii”, która odbędzie się w Centrum Dydaktyczno – Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie w dniu 14.04.2018 r. Informacje o konferencji znajdują się na stronie www.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTGHiŻD – Warszawa, 24. listopada 2017, godz. 17.00

Data: 
Nie, 2017-10-29

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, które odbędzie się w Warszawie w budynku Instytutu “Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” przy Al. Dzieci Polskich 20 w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 17.00. Przedmiotem Walnego Zgromadzenia ma być zmiana statutu Towarzystwa uzasadniona koniecznością uporządkowania jego postanowień oraz usprawnienia funkcjonowania Towarzystwa, zgodnie ze składanymi jeszcze za kadencji poprzedniego Zarządu propozycjami. Osoby nie mogące być obecne tego dnia w Warszawie bardzo prosimy o upoważnienie innego członka PTGHiZD do głosowania w ich imieniu. Druk pełnomocnictwa oraz szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

 1. Powiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Druk pełnomocnictwa
 3. Regulamin walnego zgromadzenia
 4. Projekty uchwał

Standardy Gastroenterologiczne, Hepatologiczne i Żywieniowe w praktyce Lekarza Rodzinnego i Pediatry

Data: 
Nie, 2017-10-29

Zapraszamy do udziału w odbywającym się pod patronatem PTGHiŻD szóstym sympozjum “Standardy Gastroenterologiczne, Hepatologiczne i Żywieniowe w praktyce Lekarza Rodzinnego i Pediatry” które odbędzie się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w dniach 24-25. listopada 2017.
W załączeniu program sympozjum

Warsztaty Endoskopowe – 40-lecie endoskopii dziecięcej w Polsce

Data: 
Nie, 2017-10-29

Zapraszamy do udziału w Warsztatach Endoskopowych trakcie szóstego sympozjum “Standardy Gastroenterologiczne, Hepatologiczne i Żywieniowe w praktyce Lekarza Rodzinnego i Pediatry” które odbędzie się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w dniach 24-25. listopada 2017.
W załączeniu program warsztatów

X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Data: 
Śro, 2017-09-27
banner


Link do strony zjazdu

Kierownicy naukowi:
dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, prof. nadzw.
dr hab. Jarosław Kwiecień, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Komitet naukowy:
dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, prof. nadzw.
dr hab. Jarosław Kwiecień, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Komitet organizacyjny:
dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, prof. nadzw.
dr hab. Jarosław Kwiecień

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Klinika Pediatrii III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Organizator:
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Organizator wykonawczy:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl

Ogłoszenie Sekcji Alergii Pokarmowej PTGHiZD

Data: 
Nie, 2017-06-18

Szanowne Koleżanki i Koledzy !
W ostatniej dekadzie obserwuj się znaczący wzrost zapadalności na eozynofilowe zapalnie przełyku, zarówno u dorosłych jaki u dzieci. W wielu ośrodkach na świecie prowadzone są intensywne badania dotyczące patogenezy, historii naturalnej i efektywności różnych sposobów leczenia EZP, co skutkuje częstymi zmianami wytycznych odnoszących się do diagnostyki i leczenia tego schorzenia.
Ostanie badania epidemiologiczne dotyczące występowania EZP u dzieci w Polsce prowadzone były pod kierownictwem Prof.Barbary Iwańczak w 2010 roku. Czytaj dalej »

Serdecznie zapraszamy na II Małopolskie Dni Gastrologii Dziecięcej

Data: 
Czw, 2017-06-08

Spotkanie odbędzie się w Krakowie 29-30.09.2017 r. pod patronatem PTGHiŻD
Więcej szczegółów na stronie www

Konkurs ofert na organizację X Ogólnopolskiego Zjazdu PTGHiZD, Lublin 2018

Data: 
Śro, 2017-05-10

Zapraszamy firmy zajmujące się organizacją konferencji medycznych do składania ofert na organizację X Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD), który odbędzie się w Lublinie w maju 2018.
Wymagania ofertowe w załączonym pliku.

XII Warszawskie Forum Żywieniowe 20-21.10.2017

Data: 
Nie, 2017-04-02

Dwa Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci patronują XII Warszawskiemu Forum Żywieniowemu, które odbędzie się w malowniczym i urokliwym Hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy w dniach 20-21.10.2017. Już dziś prosimy o zarezerwowanie tego terminu w swoim kalendarzu.
Wstępny program konferencji.

4th International Symposium on Pediatric Inflammatory Bowel Disease, Barcelona 13-16. września 2017

Data: 
Sob, 2017-04-01

ESPGHAN zaprasza na sympozjum poświęcone w całości nieswoistym zapaleniom jelit u dzieci, które odbędzie się w Barcelonie (Hiszpania) w dniach 13-16.09.2017.
Termin nadsyłania streszczeń: 07.05.2017.
Termin rejestracji uczestników: 25.06.2017
Strona www sympozjum.

SZKOLENIA ESPGHAN – 2017

Data: 
Sob, 2017-03-18

ESPGHAN opublikował plan wydarzeń edukacyjnych na rok 2017.
Zapraszamy do zapoznania się i uczestnictwa.

Konferencja: Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś, Kraków 22.04.2017

Data: 
Nie, 2017-02-26

Zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową ” Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś” organizowanej przez Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.

Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy ulicy Łazarza w Krakowie
Link do strony: www.zywieniedziecka.eu

Konferencja objęta patronatem PTGHiŻD

SZKOLENIA ESPGHAN

Data: 
Śro, 2016-11-16

Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących planowania i prowadzenia badań klinicznych, które odbędą się w dniach 12-14. stycznia 2017 w Budapeszcie (Węgry). Szczegóły TUTAJ