SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI PTGHIŻD D/S ZESPOŁU METABOLICZNEGO W GASTROENTEROLOGII (2017-2018)

Przewodniczący: Wojciech Jańczyk Sekretarz: Olga Niewiadomska Sekcja liczy 22 członków.

Głównym celem działalności sekcji jest wyznaczanie celów badawczych w zakresie: epidemiologii, diagnostyki i leczenia niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (NAFLD) jako specyficznej manifestacji zespołu metabolicznego, diagnostyki i leczenia innych wybranych przewlekłych chorób wątroby, epidemiologii, etiologii i leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego; współpraca badawcza, przygotowanie projektów badawczych i ich realizacja.

Cele dodatkowe: szkolenia w zakresie problematyki dotyczącej zespołu metabolicznego i NAFLD, przewlekłych chorób wątroby, kamicy pęcherzyka żółciowego, prace oryginalne i poglądowe

Działalność naukowa:
Prowadzone są badania:
 • dotyczące oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby nieinwazyjną metodą elastografii dynamicznej Fibroscan® (Echosens, Paryż, Francja) u pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, chorobą Wilsona oraz innymi przewlekłymi chorobami wątroby (IPCZD, Warszawa).
 • dotyczące genetycznego tła włóknienia i stłuszczenia wątroby u pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, chorobą Wilsona oraz innymi przewlekłymi chorobami wątroby (IPCZD, Warszawa). dotyczące genetycznych uwarunkowań makroenzynemii AST (IPCZD, Warszawa).
 • dotyczące genetycznych uwarunkowań kamicy żółciowej (IPCZD, Warszawa, UM, Białystok, SlUM).
 • dotyczące roli: adipokin, hepatokin, miokin, ceramidów i kwasów tłuszczowych w patogenezie NAFLD (UM, Białystok).
 • włóknienia wątroby na modelu zwierzęcym (UM, Białystok) skriningowe w kierunku deficytu lizosomalnej kwaśnej lipazy wśród pacjentów z grup ryzyka (IPCZD, Warszawa).
Prace oryginalne:
 1. Socha P, Jańczyk W, Dhawan A, Baumann U, D’Antiga L, Tanner S, Iorio R, Vajro P, Houwen R, Fischler B, Dezsofi A, Hadzic N, Hierro L, Jahnel J, McLin V, Nobili V, Smets F, Verkade HJ, Debray D. Wilson’s Disease in Children: A Position Paper by the Hepatology Committee of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(2):334-344.
 2. Kulecka M, Wierzbicka A, Paziewska A, Mikula M, Habior A, Jańczyk W, Dabrowska M, Karczmarski J, Lazniewski M, Ginalski K, Czlonkowska A, Socha P, Ostrowski J. A heterozygous mutation in GOT1 is associated with familial macro-aspartate aminotransferase. J Hepatology 2017;67(5):1026-1030
 3. Wiernicka A, Dądalski M, Jańczyk W, Kamińska D, Naorniakowska M, Hüsing-Kabar A, Schmidt H, Socha P. Early Onset of Wilson Disease: Diagnostic Challenges. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;65(5):555-560.
 4. Flisiak-Jackiewicz M, Bobrus-Chociej A, Tarasow E, Wojtkowska M, Białokoz-Kalinowska I, Lebensztejn D. Predictive role of interleukine-18 in liver steatosis in obese children. Can J Gastroenterol Hepatol 2018; ID 3870454, 9pp.
 5. Moczydlowska J, Miltyk W, Hermanowicz A, Lebensztejn DM, Palka JA, Debek W. HIF-1 α as a Key Factor in Bile Duct Ligation-Induced Liver Fibrosis in Rats. J Invest Surg. 2017 Feb;30(1):41-46.
 6. Ostrowski K, Łaskowski P, Dębek W, Klim B, Lebensztejn D, Janusz Dzięcioł J. Histomorphometric assessment of bone marrow megakaryocytes in the course of experimental liver damage. Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology, 2017; 39, 2: 80-86.
 7. Łotowska J, Sobaniec-Łotowska M, Lebensztejn D, Daniluk U, Sobaniec P, Sendrowski K, Daniluk J, Reszeć J, Dębek W. Ultrastructural characteristics of rat hepatic oval cells and their intercellular contacts in the model of biliary fibrosis: new insights into experimental liver fibrogenesis. Gastroenterology Research and Practice 2017, 11 pp.
Prace poglądowe i kazuistyczne:
 1. Lebensztejn D, Flisiak-Jackiewicz M, Białokoz-Kalinowska I, Bobrus-Chociej A, Kowalska I. Hepatokines and NAFLD. A Biochim Pol 2016; 63(3): 459-67.
 2. Lebensztejn D, Socha P. Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej. Gastroenterologia Praktyczna 2016, 4. Naorniakowska M, Dądalski M, Kamińska D, Jańczyk W, Lebensztejn D, Fyderek K, Wysocki J, Socha P. Clinical presentations of Wilson disease among Polish children. Dev Period Med. 2016;20(3):216-221.
 3. Wierzbicka-Rucińska A, Jańczyk W, Ługowska A, Lebensztejn D, Socha P. Diagnostic and therapeutic management of children with lysosomal acid lipase deficiency (LAL-D). Review of the literature and own experience. Dev Period Med. 2016;20(3):212-215.

Podręcznik gastroenterologii dziecięcej:

Członkowie sekcji czynnie uczestniczyli w redagowaniu i przygotowywaniu wielu rozdziałów do podrecznika: Gastroenterologia dziecięca – podręcznik do specjalizacji. Redakcja: P. Socha, D. Lebensztejn, D. Kamińska. Media Press Sp. z o. o. 2016

Inne aktywności naukowe:

Sekcja współpracuje w celach naukowo–badawczych z ośrodkami europejskimi i światowymi m.in. w Homburgu, Oxfordzie, Moguncji i in. W trakcie IX Zjazdu PTGHIŻD w Bydgoszczy w 2016 roku Sekcja zorganizowała sesję naukową dotyczącą zespołu metabolicznego i NAFLD. Członkowie sekcji prezentowali doniesienia naukowe na corocznych zjazdach ESPGHAN, UEGW, EASL, APASL oraz licznych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim. W przygotowaniu jest kolejna sesja podczas zbliżającego się X Zjazdu PTGHiŻD w Lublinie.