Witamy na stronie PTGHiZD

W dniach 22-24 maja 2014 odbył się Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Zjazdy PGHiZD są podstawową formą współpracy i rozwoju naszego towarzystwa, okazją do przedstawienia wyników własnych prac oraz pogłębienia wiedzy.

Liczny udział gości zagranicznych był okazją do wymiany poglądów wykraczającej poza dotychczasowe dyskusje toczone w naszym środowisku. Nowością były spotkania warsztatowe w niewielkich grupach mające na celu rozwój współpracy naukowej.

Podczas walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybory władz towarzystwa- w obecnej kadencji skład Zarządu nie został zmieniony.

Obecnie Zarząd pracuje nad nowym programem specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej, który powinien zostać uruchomiony w przyszłym roku. Ponieważ obecnie mamy silna grupę gastroenterologów- pediatrów zamierzaliśmy automatycznie nadać wszystkim tytuł specjalisty-gastroenterologa dziecięcego, co jednak jest niezgodne z ustawą. Dlatego wraz z konsultantem krajowym Prof. Mieczysławą Czerwionką-Szaflarska zwróciliśmy się do ministerstwa z prośbą o uznanie dotychczasowej specjalności z gastroenterologii przy kontraktowaniu usług z medycznych. Nasz wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Zdrowia (w załączeniu pisma).

Wydarzeniem nowym w działalności naszego towarzystwa jest szkolenie młodych naukowców w zakresie metodyki badawczej w formie warsztatów- zamierzamy dalej rozwijać tę działalność zachęceni entuzjastycznymi komentarzami uczestników.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że kolejny Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2016r. w Bydgoszczy, na który już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy.

Zjazd adresowany jest nie tylko do członków PTGHiŻD, ale również do lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych. Zapraszamy także pielęgniarki endoskopowe, dietetyków, psychologów klinicznych- będziemy do nich kierować tematykę gastrologiczną i żywieniową ale także chcemy stworzyć możliwość organizowania osobnych sesji przez te grupy zawodowe.

Chcemy aby zjazd spełnił Państwa oczekiwania zarówno w zakresie naukowym jak i klinicznym. W tym celu w opracowaniu programu poza Organizatorem Zjazdu i Zarządem włączone są sekcje naszego Towarzystwa. Zatem wszyscy Państwo bierzecie udział w przygotowaniu Zjazdu poprzez swoich reprezentantów. Dokładamy wszelkich starań aby program naukowy obejmował najważniejsze problemy i wyzwania współczesnej gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci oraz młodzieży. Jako wykładowcy wystąpią wybitni naukowcy i praktycy, eksperci w zakresie prezentowanych zagadnień z gastroenterologii dziecięcej, hepatologii i żywienia dzieci. Mamy nadzieję, że zapewni to nie tylko możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy ale również skonfrontowania własnych doświadczeń. Ponadto chcemy aby warsztaty i dyskusje pozwoliły na wypracowanie stanowiska w ważnych gastroenterologicznych kwestiach z korzyścią dla naszych pacjentów.
Bydgoszcz to piękne miasto, które może będzie okazja, żeby je zobaczyć, pospacerować i zwiedzić.
Organizację zjazdu powierzono firmie Symposion.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy.

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Subskrybuje zawartość